Jelle De Grauwe

Jelle De Grauwe (°1981) studeerde Sociale Readaptatiewetenschappen (HIRL), Culturele Agogische Wetenschappen (VUB), dramadocent/regie (Toneelacademie Maastricht) en rondde nog een lerarenopleiding secundair onderwijs af (KISP Gent). 

Na zijn studies startte hij als artistiek coördinator bij Kunst in Zicht (de Warande, Turnhout) en als freelance muzisch - en dramadocent voor diverse (kunst-)educatieve en artistieke organisaties/gezelschappen (bijv. Wisper, Opendoek, HETPALEIS, STAU, Tal en Thee, ...). Daarnaast maakte hij ook voorstellingen bij Corpus Ca en regisseerde hij bij diverse amateurgezelschappen.

Intussen geeft hij al een tiental jaren les. Aanvankelijk als leerkracht woordkunst-drama binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), de laatste jaren uitsluitend in het Kunstsecundair onderwijs (KSO) van Turnhout, Gent en Antwerpen.

Daarnaast geeft hij les in de artistiek-educatieve master drama binnen de opleidingsonderdelen algemene en specifieke vakdidactiek en artistiek-educatieve uitdieping en begeleidt hij de studenten bij hun stage, scriptie en masterproef.


TIjdens het academiejaar 21-22 werkte hij aan het Impulsproject “Theatermaken als praxis in het Kunstsecundair onderwijs: over de verstrengeling van creatie en beschouwing.”