Keep Forget

Internal Financing

"Keep Forget" is een artistiek onderzoeksproject dat zich richt op het transformeren van locatiegebonden herinneringen, verhalen en boodschappen in tastbare objecten (i.e. artefacten), zowel in een persoonlijke als in een publieke context. Binnen dit onderzoek zal de wijk Winterslag van de stad Genk fungeren als een case study. In deze casestudy zullen de bewoners van de wijk op een participatieve manier betrokken worden. Zij zullen deelnemen aan het project door het delen van hun reflecties op en hun verhalen en (individuele) herinneringen over hun stadservaring en de veranderingen en uitdagingen waarmee deze door de tijd heen te maken heeft gehad. "Keep Forget" zal zich vooral richten op de identiteit van de buurt Winterslag, geconstrueerd door deze reflecties, verhalen en herinneringen.

Onderzoekers:

  • Andrea Wilkinson (projectleider, LUCA)
  • Selina Schepers (LUCA)

Research unit: Inter-Actions

Duration: 2013 - 2016