Keuzetraject in de bachelor- en masteropleiding Beeldende Kunsten
3 + 1 jaar / 180 + 60 studiepunten
Campus Gent / Sint-Lucas

Hoe ziet de opleiding eruit?

Keramiek en glaskunst worden gecombineerd aangeboden. Beide disciplines stellen de omgang met de materie centraal in het beeldend creatieproces. Het blazen van warm glas en het werken met klei dagen uit tot het ‘denken met de handen’. In het atelier is er zowel ruimte voor autonoom werk, installaties en performances, als voor werk dat aansluit bij design. Die wisselwerking tussen beeldende kunst en design staat dan ook centraal in het atelier.

1e BACHELOR / VERKENNEN

In het eerste jaar krijg je thema opdrachten die je stimuleren om op persoonlijke wijze met werkmethode, materialiteit en perceptie aan de slag te gaan. Je leert omgaan met de vrijheid om op een eigen wijze onderzoekend en creatief te werken, denken, handelen. Er zijn duidelijke condities verbonden aan het blazen van warm glas en het werken met klei. Je leert vaardigheden ontwikkelen nodig om met koud en warm glas om te gaan. Voor keramiek zijn dat boetseer- en draaitechnieken, mallen maken enzovoort. Daaraan gekoppeld krijg je vaktechnologie die je inzicht geeft in de eigenschappen en het hoe en waarom van bewerkingsprocessen van zowel klei, glazuren als glas.

2e BACHELOR/ VERDIEPEN

Het tweede jaar is een verdieping van de artistieke basiscondities van het eerste jaar. Je kritische, nieuwsgierige, experimentele, onderzoekende houding wordt verder ontwikkeld samen met het leren omgaan met een grotere vrijheid. Je leert zelf je thema's te formuleren.

3e BACHELOR / VERHOUDEN

Het derde jaar staat in het teken van de bachelorproef waarin je laat zien dat je je de vaardigheden en inzichten hebt eigen gemaakt. Je zoekt naar een overtuigend evenwicht tussen werkwijze en zienswijze. Je kan je eigen werk situeren binnen het artistieke veld. Eveneens zet je zelf een materie onderzoek op dat een relatie heeft met je artistieke praktijk. 

Op onze blog krijg je een beter idee wat we doen en wat er zoal in het atelier gebeurd.

Ontmoeting tussen verschillende disciplines

Het atelier Keramiek & Glaskunst behoort samen met de ateliers Beeldhouwkunst, Grafiek & Tekenkunst, Mixed Media, Illustratie, Fotografie en Schilderkunst tot de afstudeerrichting Vrije Kunsten van campus Sint-Lucas Gent. Deze afstudeerrichting vormt samen met de afstudeerrichtingen Textielontwerp en Grafisch Ontwerp de opleiding Beeldende Kunsten. Deze opleiding wordt precies gekenschetst door het samengaan van de kunst- en ontwerppraktijken uit verschillende disciplines.

De nadruk ligt op je auteurschap en persoonlijk engagement. Centraal in de opleiding staat het fundamentele onderzoek naar het beeld en naar de beeldende praktijk. Dit artistieke onderzoek wordt getoetst aan academische maatstaven eigen aan de kunsten, en gestut door een sterk aandeel theorie in het curriculum. Tijdens je opleiding weet je je gesteund door sterk betrokken docenten: actieve kunstenaars, ontwerpers en theoretici, allen experten in hun vakgebied. Een cultuur van grote openheid maakt van de opleiding een vrijplaats waar je jezelf kunt realiseren.

Het curriculum van Vrije Kunsten komt voor een wezenlijk deel overeen met het curriculum van de afstudeerrichtingen Grafisch ontwerp en Textielontwerp. In die gemeenschappelijke vakken ontmoet je studenten uit verschillende disciplines. Een brede intellectuele en culturele vorming biedt de bagage om de individuele praktijk te bevragen en te situeren in de hedendaagse complexe artistieke en maatschappelijke context. Ondersteunende vakken helpen je de nodige vaardigheden en inzichten te verwerven om je eigen praktijk te ontwikkelen. Naast het gemeenschappelijke deel volg je een specialisatie en kies je in welke discipline(s) je je wil verdiepen. In elk atelier word je individueel begeleid en is er een aanbod van (groeps)projecten en gespecialiseerde technische en theoretische modules. Je rondt de driejarige bacheloropleiding af met een bachelorproef die bestaat uit een presentatie van het atelierwerk voor een externe jury. Daarin moet je getuigen van een hoogstpersoonlijke, oorspronkelijke kunstpraktijk.

MASTEROPLEIDING

Na je bachelor kan je kiezen tussen een eenjarige artistieke master of een tweejarige educatieve master.

In de artistieke master positioneer je je met een eigen artistiek project binnen het actuele kunstenveld en de maatschappij. In functie van dit persoonlijk onderzoek bepaal je in grote mate zelf hoe je de opleidingsonderdelen invult en wie je docenten zijn. Het programma wordt net als in de bacheloropleiding verrijkt met buitenlandse studiereizen en met projecten in het werkveld.

In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties met het oog op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken.

Kies je voor de zuiver artistieke master, en ben je nadien toch geïnteresseerd in educatie? Na het behalen van je master Beeldende Kunsten kan je instromen in een verkort eenjarig traject van de educatieve master.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

Je docenten

In het atelier word je begeleid door Barbara Vandecauter (docent Keramiek) en Sylvie Vandenhoucke (docent Glas en Vakgroepvoorzitter Keramiek en Glas). Onze werking wordt ondersteund door Sabine Deroo (werkplaats verantwoordelijke Keramiek) en Eric Pipien (werkplaats verantwoordelijke Glas) en (inter-)nationale gastdocenten.

Na je studie

Toekomstperspectieven

Onze afgestudeerden gaan vele richtingen uit in het artistieke werkveld. Sommigen ontwikkelen geleidelijk aan hun eigen artistieke praktijk en werken ondertussen als assistent voor kunstenaars, helpen bij de opbouw van tentoonstellingen of combineren hun artistieke praktijk met deeltijds werk. Sommigen komen terecht in de culturele sector of geven les in het onderwijs. Anderen zetten hun studie elders verder en halen een aanvullend diploma.

Starten

Om te starten met onze opleiding moet je voldoen aan enkele toelatingsvoorwaarden. Behalve diploma- en leerkredietvoorwaarden zijn er voor studenten van buiten de Vlaamse Gemeenschap ook bijkomende taal- en verblijfsvoorwaarden. Bovendien moet je ook slagen voor een Artistieke Toelatingsproef. 

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

Online toelatingsproeven

  • Deadline afleggen van de proef: 18 april 2021 (23:59) - Interview24.04.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 1 juli 2021 (23:59) - Interview7.07.2021 >
  • Deadline afleggen van de proef: 2 september 2021 (23:59) - Interview8.09.2021 >

Kom langs

Virtuele onderwijsbeurzen

Normaalgezien kan je ons een eerste keer ontmoeten tijdens de SID - beurzen en dit bij jou in de buurt. Zoals wel meer zaken de afgelopen maanden zal dat dit jaar online verlopen. Virtueel of niet, je bent bij ons op onze stand even welkom.

Bezoeken in klasverband

Individuele bezoeken aan de SID-beurs (voor iedereen)

  • Op woensdag 13 & 20 januari van 14 tot 19 uur
  • Op zaterdag 16 & 23 januari van 10 tot 16 uur

Bezoek ons op onze campus

Wil je meer weten over onze onderwijsaanpak en onze onderwijsprogramma's? Wil je onze campus bezoeken en praten met studenten en docenten? Kom dan langs tijdens onze open campus dagen. Nog niet helemaal overtuigd? Bezoek dan onze graduation shows en stel zelf vast hoe goed onze afstuderende studenten echt zijn!

OPEN CAMPUS DAG

GRADUATION SHOW
Eind juni 2021, Campus Sint-Lucas Gent 
Alexianenplein 1, 9000 Gent

Nog vragen?

Contacteer ons. 

+32 2 447 14 00

info.sintlucas@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.