Over

Klara Van Es, Doctoraat in de Kunsten

Inbetweenisms is een artistiek onderzoek naar gender, identiteit en transitie in Albanië.
Vanuit vrouwelijk, westers en filmmakers-perspectief bestudeer ik hoe in Albanië, een
land in overgang van communisme naar democratie, vrouwen hun identiteit vormen en
beleven, aan de hand van de relaties tussen generaties in familiale context. Ik peil naar
hun identiteit en plaats in een traditioneel patriarchale samenleving d.m.v. filmisch
onderzoek, wetenschappelijke literatuurstudie en gesprekken met Albanese vrouwen en
onderzoekers uit diverse disciplines. Zijn Albanese vrouwen ‘inbetween’: zitten ze
geprangd tussen traditie en moderniteit, tussen patriarchaat en (Balkan)feminisme? Ik
onderzoek ook of deze vrouwen van ons verschillen en hoe we omgaan met
wederzijdse gelijkenis en verschil als meer-dan-representatieve methode om
‘Otherness’ te overstijgen. Ik toets mijn eigen filmpraktijk daaromtrent aan inzichten uit
de (visuele) antropologie en niet/meer-dan-representatieve theorie in een hybride
bundeling van film, (theoretische) analyses, (gefilmde) gesprekken en (persoonlijke)
reflecties over vrouwen, identiteit, gelijkenis, verschil, ‘Othering’ en zijn tegendeel.

  • Promotor: dr. Leen Engelen (KU Leuven / LUCA)
  • Co-promotor: dr. Heleen Touquet (LINES KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2021-2025