Supervisory team

Bram Kelchtermans

Kwetsbaarheid als kracht

Internal Financing

Binnen het kader van de educatieve master (drama-educatie)wordt onderzocht hoe een bepaalde context het eigen artistieke proces beïnvloedt en vice versa. (Bv. formeel en non-formeel onderwijs, het sociaal-artistieke,.. Context kan gaan over de groep deelnemers maar ook over de fysieke omstandigheden waarin het
artistieke proces doorlopen wordt.
Dit impuls project kadert in de artistiek-educatieve pijler van deze educatieve opleiding en zoekt de beste manier om met de studenten te reflecteren over die wederzijdse beïnvloeding tussen het artistieke en educatieve. De centrale vraag is: hoe laten we studenten systematisch reflecteren over de beïnvloeding tussen het artistieke en het educatieve?

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2019 - 2021

 

Onderzoekers

Bram Kelchtermans