Over

Het album Laughing Stock (1991) van de groep Talk Talk is dankzij een bijzonder gelaagd productieproces ontstaan. Op basis van vrije improvisaties werden patronen vastgelegd van waaruit stapsgewijs structuren voor composities werden gevormd, waarop weer werd geïmproviseerd, tot composities uit improvisaties waren bereikt. Bijna 50 musici waren hierbij betrokken, waarvan uiteindelijk bijdrages van 18 op de plaat belanden. Wij willen dit gelaagd ontstaansproces ontleden en onderzoeken, in een muzikale en grafische wisselwerking – namelijk de principes van deze werkwijze gebruiken voor grafische partituren waarop de muzikanten ingaan als ook omgekeerd, tot wij tot de compositie van het Laughing Stock Research Album zijn gekomen. 

Onderzoekers:

  • Dr. Volkmar Mühleis (LUCA / KULeuven)

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2020 - 2022