About

Leen Adam, Doctoraat in de Kunsten

Dit doctoraatsproject ‘jongeren met een beperking en hun broers en zussen: de muzikale relatie’ onderzoekt hoe muzikale creatie de relatie en de interactie tussen adolescenten met een beperking en hun broers en zussen (‘brussen’) kan beïnvloeden. De adolescent en zijn brussen nemen deel aan muzikale improvisatieworkshops, waarin ze een muzikale creatie maken. Het (muzikaal) vormgeven van de interactie tussen adolescent en brussen staat centraal. Dit kwalitatief onderzoek is een multiple case study en maakt gebruik van een participatorisch co-design. Tijdens het proces worden belangrijke mechanismen van interventies tijdens het muzikaal creëren geïdentificeerd en onderbouwd door de expertise van de broers en zussen, een interventiestrategie wordt ontwikkeld en de rol van muzikale creatie wordt onderzocht. Er wordt gebruik gemaakt van methoden zoals literatuurstudie, observatie, diepte-interviews en action research. Dit onderzoek zal leiden tot de ontwikkeling van innovatieve interventies voor, en de onderbouwing van de rol van muziek en muzikale creatie in de interactie tussen brussen wanneer een van hen een beperking heeft.

Promotoren:

  • Dr. Jos De Backer (promotor, KULeuven / LUCA)
  • Dr. Katrien Foubert (copromotor, KULeuven / LUCA)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2020 - 2024