Over

De vele, veelal recentelijk herontdekte, re-pinning arrangementen en manuscripten voor beiaard suggereren dat er in de 19e eeuw een bloeiende beiaardpraktijk bestond. Dit bestrijdt de wijdverbreide opvatting van de 19e eeuw als "het donkere tijdperk van de beiaardkunst". Het repertoire van deze beiaardmanuscripten bestaat voor het grootste deel uit soms uitvoerige en zeer virtuoze bewerkingen van populaire operathema's. Daarmee sluiten ze aan bij de transcripties en arrangementen van operamuziek voor piano, gitaar, klarinet en piano, ... die in de 19de eeuw een immens succes kenden.

Het onderzoek richt zich op de praktijk van het maken en uitvoeren van transcripties en arrangementen van 19de-eeuwse opera's voor automatische beiaard en beiaard. Een praktisch en vergelijkend onderzoek van het traject van de initiële operapartituur via de pianoreductie en de pianotranscriptie tot de bewerking en transcriptie voor beiaard heeft tot doel op te helderen welke parameters (muzikaal, technisch, instrumentaal, uitvoeringsgerelateerd) bepalend waren in het proces van de bewerking of transcriptie. De belangrijkste bedoelingen zijn om het repertoire voor de hedendaagse beiaardspelers aanzienlijk uit te breiden, om nieuwe inzichten te verwerven betreffende de uitvoeringspraktijk van dit historische repertoire en om inspirerende handvatten te bieden voor het maken van transcripties en arrangementen van 19de, 20ste eeuwse en hedendaagse muziek.

Onderzoekers:

  • Dr. Carl Van Eyndhoven (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Jan Lust (PhD KU Leuven/LUCA)
  • Gijsbert Kok (HK Utrecht)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2016 - 2019