do 09.09.2021, 10u - do 23.09.2021, 21u

Finissage 23/09 -17u

Terrarium, Sint-Lukas Brussel

 

Tentoonstelling

Massaproductie en massaconsumptie herleiden kostbare grondstoffen in een sneltempo tot afval. De grenzen van dit lineaire systeem zijn duidelijk overschreden. De noodzaak voor een systeem waarin grondstoffen kunnen circuleren wordt steeds groter.

Recyclage lijkt daarbij de strategie bij uitstek waarbij reststromen op industriële schaal verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen. Toch gaat er in dat proces heel veel kwaliteit en energie verloren. Tegelijkertijd ontstaat er in de marge heel wat initiatieven die industriële reststromen transformeren naar kwalitatieve producten.

Deze Post-Industrial Craft zijn kleinschalig maar illustreren een duurzamere relatie met onze producten waarin hergebruik, reparatie en customisation van industriële reststromen voorop staan. De keuze voor industriële reststromen als grondstof levert vaak een eigenzinnige en ruwe esthetiek op die het tweede leven van een materiaal accentueert. De tentoonstelling geeft een overzicht van experimenten, producten en projecten die het resultaat zijn van een Post-Industrial Craft proces.

Alle werken zijn gecreëerd door studenten, docenten, alumni en onderzoekers verbonden aan de opleiding Productdesign van de Luca School Of Arts in Genk. Het begrip Post-Industrial Craft zal in dit kader ook verder onderzocht en ontwikkeld worden.

Gecureerd door / curated by:

  • Han Decorte
  • Ben Hagenaars

Scenografie door / Scenography by: Han Decorte

Grafisch ontwerp / Graphic design: Ibert Pauwels

 / This expo was made possible in part by the LUCA Breakout fund

Studenten, alumni en onderzoekers:

Een nieuw onderzoekstraject

Onder de noemer Post-Industrial Crafts initiëren Han Decorte en Ben Hagenaars een nieuw onderzoeksproject in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en alumni verbonden aan de opleiding  Productdesign op LUCA Campus C-Mine in Genk.

De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: Hoe kunnen we post-industriële en postconsumptie reststromen transformeren naar duurzame producten, diensten en systemen?

De ambitie van dit project is om post-industriële designmethodes te ontwikkelen waarbij design en productie opnieuw in verbinding staan met elkaar. Een contrast met industriële design methodes waarbij de afstand tussen design, productie en consumptie enorm groot is geworden.

Tentoonstelling als begin- en eindfase van een project

De tentoonstelling zal een eindfase tonen van een onderzoek naar nieuwe functies of producten ontworpen van postindustriële en post-consumptie reststromen.

Deze expo zal dan op zijn beurt weer de beginfase worden van het verder onderzoek dat vervolgens geïntegreerd kan worden in het curriculum van de opleiding productdesign.

Het onderzoeksproces zal steeds getoond worden in zijn veranderlijke vorm en doorheen verschillende expo’s en lezingen zal het onderzoek zich vormen en tonen.

Locatie

Terrarium 
Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel

Wegbeschrijving

Over Brussels Design September

Door de jaren heen is Brussels Design September uitgegroeid tot een vlaggenschip voor designliefhebbers. Een maand lang organiseert Brussel een reeks van meer dan 100 niet te missen culturele en commerciële evenementen. Samen vormen ze  een ontmoetingsplatform voor publiek en een groot aantal Belgische en internationale ontwerpers.

De editie van dit jaar benadrukt de multidisciplinaire geest van het hedendaagse design.

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

Spread the word