ma 21.03.2022, 09u30 - ma 13.06.2022, 10u30

Online

Talks, lezingen en congressen

UCLL organiseert dezer dagen online maandagsessies over creatieve onderzoeksmethoden en manieren van kijken naar onderzoek, over thema's, onderzoeksgroepen, instellingen en disciplines heen. Wouter Devriese en Valery De Smedt lichten de projecten ‘BabelAR en TrustVR’ toe.

De maandagsessies richten zich op onderzoekers met interesse in Arts-Based Research, die hun blik op onderzoek en onderzoeksmethoden willen verbreden.

PROGRAMMA

Elke maandagsessie staat een andere spreker geprogrammeerd. 

'Re-touche als een vorm van research-creation praktijk’ 
Marieke Vandecasteele (UGent) - 21 maart (9u30-10u30)

(vervanging geplande lezing van Leni Van Goidsenhoven!)

Marieke Vandecasteele is doctoraatsonderzoeker en assistent verbonden aan de onderzoeksgroep Disability Studies van de vakgroep Orthopedagogiek UGent. Samen met haar gaan we in deze lezing aan de slag met het concept ‘re-touche’ als vorm van ‘research-creation practice’. Research-creation wordt door Sarah Truman & Ben Shannon (2018) gedefinieerd als een complex samengaan van kunstpraktijken, theoretische concepten en onderzoek.  

We staan ook stil bij de opvatting van Stephanie Springgay en Sarah Truman dat het maken-denken-doen als relationele methodologie steevast begint vanuit een speculatief midden, een praktijk van het zijn binnen de onderzoeksgebeurtenis: “research-creation is a way of doing theory/thinking that is bodily, experimental, and considers research (knowledge making) as a (speculative) event emerging from a practice, rather than preformed or predetermined.” (Springgay, 2020, p.226) 

Specifiek zullen we dit uitdiepen via enkele praktijken uit Marieke haar doctoraatsonderzoek rond families van mensen met een label. Haar PhD startte met het maken van een kortfilm getiteld 'De Code van Lode' en werd verdergezet door samen te werken met andere creatieve broers en zussen van families met een label. 

‘BabelAR en TrustVR’
Wouter Devriese en Valery De Smedt (LUCA School of Arts) - 25 april

In deze lezing laten we ons inspireren door praktijkgericht onderzoek van LUCA School of Arts en hoe zij de brug slaan tussen kunst en onderzoek. In het eerste deel van deze sessie leidt Wouter Devriese ons rond in de wereld van Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) aan de hand van twee voorbeelden:

  1. BabelAR: BabelAR is een multilinguïstisch puzzelavontuur in Augmented Reality (AR). De game leert kinderen tussen 7 en 12 jaar oud de waarde van de talen die ze spreken (of niet spreken) en versterkt hun taal- en cultuurbewustzijn. De game is  ook een didactische tool die helpt om op een positieve manier andere talen en culturen en de meertalige behoeftes van kinderen (bvb bij kinderen met een migratieachtergrond) in de klas te introduceren.
  2. TrustVR: Kunnen we een VR-omgeving ontwikkelen die via game-design en biofeedback de basis legt voor een onderzoek naar vertrouwensrelaties en hechting? Welke parameters kunnen we via BCI betrouwbaar meten tijdens een VR sessie en wat is de benodigde graad van realisme van een VR ervaring om tot een overtuigende ervaring te komen? Door snel itereren en integreren van metingen in het spel-ontwerp maken we mee het onderzoek naar de mogelijkheden van gehechtheid en herstel daarvan via VR-omgevingen als veilige leer- en oefenplek mogelijk.

In het tweede deel  van de sessie zal Valery De Smedt (onderzoekshoofd LABOpro) toelichting geven bij de missie en ambities van praktijkgericht onderzoek aan LUCA School of Arts.

Van inclusief naar transdisciplinair in een Cabrio -
Sofie Sergeant (Hogeschool Utrecht) - 2 mei (13-14u)

Sofie Sergeant is werkzaam als hoofddocent burgerschap en inclusie aan de Hogeschool Utrecht. Zij deelt met ons de resultaten voortvloeiend uit haar participatief actie onderzoeksproject Samen Werken Samen Leren. In dit onderzoek werd Cabriotraining ontwikkeld: een training voor transdisciplinaire teams, teams waarin mensen met ervaringskennis, professionele kennis, en wetenschappelijke kennis met elkaar samenwerken in onderzoek, projecten,... De diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden in haar onderzoek betreffen critical dialogue, graphic elicitation, photo elicitation, collective biography, participatory observation, diary studies, focus group, instructional design study,... In deze lezing zullen we inzoomen op vier inzichten die bovendreven inzake het gebruik van arts-based research in disability studies onderzoek, samengevat in vier kernwoorden: Embodiment, Ongemak, Verbinding en Meervoudigheid van stemmen.

Meer info is alvast terug te vinden op https://cabrio-training.online/onderzoek/samen-werken-samen-leren/

Artistiek geïnspireerd onderzoek in de sociale en educatieve innovatiesector: een transdisciplinair perspectief
Door SoMeTHin'k, faculteit Sociale Wetenschappen, o.l.v. Karin Hannes - 3 juni (9u30-10u30)

In deze lezing laten onderzoekers van de onderzoeksgroep SoMeThin'K (Social, Methodological and Theoretical Innovation / Kreative) zien wat er kan gebeuren op het kruispunt tussen een artistiek geïnspireerd en een wetenschappelijk gedreven onderzoeksparadigma en hoe beiden elkaar kunnen versterken. Hun ‘catwalk’ van methoden omvat onder meer de volgende creatieve ideeën:
- het ontwerpen van sociale theorieën in 2 of 3D,
- esthetische lezingen van visueel onderzoeksmateriaal,
- het ‘pimpen’ van een buurt via participatief onderzoek,
- het combineren van visueel materiaal en verhalen a.d.h.v. mapping technologie,
- het schrijven van sociale fictieverhalen in onderzoek,
- een talk show van de toekomst (een gescript radioprogramma dat zich afspeelt in het jaar 2030),
- en andere creatieve praktijken voor het dissemineren van onderzoeksresultaten.

Stem op je favoriete methodologische creaties die te zien zijn op de methodologische catwalk van onderzoeksgroep SoMeTHin'k! We maken hiervoor in deze sessie gebruik van een collaboratief, interactief online platform.

ORGANISATIE

Lerend Netwerk Arts-Based Research - Expertisecentrum Education and Development UCLL.

Samenwerking tussen KU Leuven (Karin Hannes), LUCA School of Arts (Valery De Smedt) en UCLL (Sara Coemans en Eva Brattinga), met de steun van Steunpunt Kunstintegratie van de Associatie KULeuven.

Spread the word