Marnix Rummens: RESPONSIEVE RUIMTES

Doctoral Project

Marnix Rummens, PhD in the Arts

RESPONSIEVE RUIMTES
naar een ontwerppraktijk van meerpolige creatieve ruimtes

Het laatste decennium is er een gevoelige opgang merkbaar van hybridisering binnen de kunsten. Door de onderlinge beïnvloeding van disciplines zoals performance, beeldende kunst, mediakunst en sociale praktijken ontwikkelt zich vandaag een grote diversiteit aan nieuwe artistieke talen en formats. Wat een belangrijk deel van deze beweging karakteriseert is dat ook de verhouding tot het publiek ingrijpend verschuift. Aanvullend op de klassieke opstelling met scheiding tussen zaal en podium wordt er geëxperimenteerd met installaties en interventies waar de ruimte van het publiek en die van het kunstwerk samenvallen. Het publiek wordt er directer of actiever betrokken, waardoor meer diverse verbindingen en verhoudingen tussen kunstpraktijk en leven worden ontwikkeld.

Parallel aan deze kunstvormen ontstaan alternatieve vormen van creatie en trajectontwikkeling. Deze zijn vaak collaboratief van aard, omwille van het interdisciplinaire karakter van het werk. Makers met elk een eigen achtergrond en expertise bundelen hierbij de krachten, niet enkel als uitvoerend onderaannemer, maar steeds vaker als autonome stakeholders in een collectief proces. Met deze diversifiëring van formats verschuift ook de context van deze praktijken. Producties met andere opzet, schaal of duur dan klassieke presentaties in de blackbox of whitecube migreren anders: van theaters en musea tot (hoger) onderwijs, zorgsector, bedrijven, stadsfestivals en publieke ruimte. Er wordt steeds vaker actief ingespeeld op die maatschappelijke contexten, waardoor ze een actieve rol gaan spelen in zowel op gebied van creatie als presentatie.

Als deze ontwikkeling van responsieve en contextspecifieke vormen actueel is, en diverse publieken en maatschappelijke deeldomeinen een uitgangspunt gaan vormen in artistieke co-creaties, wat betekenen deze tendenzen voor mijn ontwerppraktijk als dramaturg, publieksbemiddelaar, curator en cultuurmanager? Welke methodologieën of organisatievormen zijn er nodig om deze grensverleggende tendenzen te faciliteren of stimuleren? En meer nog: hoe kunnen artistieke strategieën eigen aan deze alternatieve vormen mijn ontwerppraktijk als curator en cultuurmanager beïnvloeden en leiden tot vernieuwde culturele of creatieve ruimtes die aanvullend op de bestaande typologieën van theaters en musea een meerwaarde kunnen genereren in ons collectief vermogen om met kunst en creatie in de samenleving aan de slag te gaan?

Supervisors:

  • Prof. Dr. Rudi Laermans (Supervisor KU Leuven)
  • Dr. Steven De Vleminck (Co-supervisor LUCA)

Research Unit: Intermedia

Duration: 2014-2020

Contact marnixrummens@hotmail.com

Marnix Rummens: Responsieve ruimtes