Master opleiding Drama
1 jaar / 60 studiepunten
Campus Leuven / Lemmens

Hoe ziet de opleiding eruit?

Bij LUCA Drama word je acteur/theatermaker/schrijver/educator. Je ontwikkelt een onderbouwde visie op de wereld en het kunstenveld. Je leert breed en flexibel functioneren, als creërend, uitvoerend of docerend artiest. Met een stevige portie daadkracht en ondernemingszin. Met een eigen artistiek profiel en de kunde om een eigen context te creëren voor je werk. Met de flexibiliteit om samen projecten op te zetten met andere makers, ook cross-disciplinair. Na de bacheloropleiding kan je kiezen voor een eenjarige artistieke master of een tweejarige artistiek-educatieve master.

Artistieke master (éénjarig)

In de artistieke master profileer je je als kunstenaar binnen een zuiver artistiek werkveld.

  • Je volgt masterclasses van kunstenaars met een specifieke expertise.
  • Via ‘kunst in het werkveld’ zet je je eerste stappen in de professionele wereld. Je doet stage bij een theatergezelschap of in de tv- en filmwereld. Je maakt een eigen project als speler/maker/schrijver. Je ontdekt zo in welke rol en in welk soort creatieproces je het best tot je recht komt.
  • In de keuzevakken werk je samen met studenten uit andere LUCA-opleidingen.
  • In de masterscriptie behandel je een artistieke onderzoeksvraag die relevant is voor je eigen parcours en de artistieke creatie.
  • De klemtoon ligt op je artistieke masterproef: je maakt een voorstelling/performance die vanuit jouw fascinaties vertrekt en waarin je je eigen artistieke profiel voluit tot ontplooiing laat komen.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten.

masterproef Anke Somers

De opleiding Drama ziet de masterproef niet zozeer als een eindpunt, maar als een begin, een basis van de artistieke carrière van de student. Je studeert af met een project dat je helpt een eigen toekomstig parcours te ontwikkelen en een plaats in te nemen in het veld en in de samenleving, met een artistieke praktijk die onderbouwd is door artistiek onderzoek.

Daarbij ben je volledig vrij om jezelf, op welke wijze dan ook, te positioneren binnen de podiumkunsten, aan de hand van de pijlers ‘speler’ en ‘maker’, zolang er een logica is met het eerder gelopen traject en zolang de lat voldoende hoog gelegd wordt.

Concreet kan dit bv. betekenen dat de ene student volledig inzet op spelen, een andere op schrijven en/of maken, en nog een andere voluit voor spelen én maken gaat. Je kan een beroep doen op de expertise van je docenten én op een externe coach  uit het werkveld. Tegelijk is het duidelijk dat jij artistiek en organisatorisch de initiatiefnemer en de eindverantwoordelijke bent.

De masterproef bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een artistieke proef, in de vorm van een publieke voorstelling, anderzijds een reflectieve proef, in de vorm van een scriptie en presentatie. Deze delen houden verband met elkaar: aan de basis ligt een artistieke onderzoeksvraag. Wat je onderzocht hebt, ga je in de praktijk uitproberen; het praktijkwerk heeft een weerslag op de inhoud van de scriptie.

masterproef Anaïs Jansen

Kunst in het werkveld en masterclasses

De essentie van Kunst in het werkveld is dat je een actieve verhouding aangaat met een (bestaande) artistieke praktijk buiten de opleiding. Hierdoor kan je het beroepenveld dat je op het oog hebt, verkennen en ga je een confrontatie aan met de eisen die het beroepsleven stelt.

Kunst in het werkveld kan bestaat uit een stage (bv. als speler bij een gezelschap), uit het opdoen van spelervaring als acteur in (kort)films, uit een writing residency, maar ook uit een eigen praktijkproject dat je als maker in het werkveld opzet. 

In het masterjaar verdiep je je expertise door een keuze te maken uit de masterclasses (acteren, maken, schrijven, scenogafie, management, performance) die de opleiding aanbiedt.

masterproef Sietse Remmers

LUCA-brede keuzevakken

In de master worden een aantal keuzevakken binnen LUCA voor de studenten van alle opleidingen en campussen opengesteld. Vaak worden  deze keuzevakken gevoed door artistiek onderzoek (research seminars). Door een keuze te maken uit dit aanbod kan je het interdisciplinaire traject dat je in de bacheloropleiding hebt gelopen, volgens je eigen inzichten verder ontwikkelen, verdiepen of diversifiëren.

Je docenten

Onze docenten houden de vingers aan de pols van de actuele podiumkunsten, in al hun diversiteit. Daarnaast engageert de opleiding jaarlijks andere podiumkunstenaars en auteurs uit het ruime artistieke werkveld om als gastdocent masterclasses te geven en masterproeven te begeleiden, elk vanuit een eigen kijk op de wereld en de kunsten vandaag.

LUCA Drama-TEAM (2022-2023)

Timme Afschrift, Peter AnthonissenSteven BeersmansNico Boon, Aster Degraeve, Peter De Graeve, Jelle De Grauwe, Esther de Koning, Lucas Derycke, Jeroen D’hoe, Aagje Dom,  Katja Dreyer, Roos EuweRashif El Kaoui, Bart Geerts, Suzanne Grotenhuis, Lieve HermansGreet Jacobs, Els Janssens, Bram Kelchtermans, Geert Kestens, Nele Kintaert, Johan Knuts, Stefanie Lambrechts, Ellis Meeusen, Aline Nuyens, Els Olaerts, Line Pillet, Alain QuateauSofie SallerScarlet Tummers, Katrien Valckenaers,  Tine Van Aerschot, Jan Van Camp, Dorothée Van den Berghe, Barbara VandendriesscheKristof Van Perre, Jonas Van Thielen, Karen Verbeek, Cecilia Verheyden, Kyra Verreydt, Laura Vroom, Carl von Winckelmann en Maxime Waladi. 

Gastdocenten/ Visiting Artists (2016-2022)

Volgende kunstenaars / gezelschappen waren tussen 2016 en 2021 betrokken bij de opleiding als coach van een masterproef of docent van een masterclass:

Gregory Caers, Lien Degraeve , Julie Delrue, Stef De Paepe, De Roovers, Stijn Devillé,Randi Devlieghe, Pieter Jan De Wyngaert, Els Dottermans, Fikry El Azzouzi, Joke Emmers, Waas Gramser, Joachim Gys, Lotte Heijtenis, Paul Koek, Lazarus, Michael Pas, Raven Ruëll, Joren Seldeslachts, Ief Spincemaille, Peter Terrin, Tristero, Peter Vandemeulebroecke, Sanne Vanderbruggen, Domien Van Der Meiren, Laura Van Dolron, Sarah Vangeel, Greet Vissers, Joeri Vos en Lien Wildemeersch.

LUCA Drama

Waar heb je les?

Campussen in Leuven
Het werkveld
LUCA-campussen

In de masteropleiding fungeren onze campussen in Leuven als co-working space voor seminaries en masterclasses. Daarnaast vinden de masterstudenten er de uitleendienst, de kunstbibliotheek en het productiebureau dat ze nodig hebben voor hun artistiek onderzoek.

  • Campus Lemmens, gelegen aan de rand van Leuven in een groene omgeving, is onze thuisbasis. Daar vinden de meeste lessen plaats. We delen de campus met de opleiding Muziek. We werken samen met muzikanten in crossoverprojecten zoals Muziektheater.
  • In OPEK, de culturele hotspot aan de Leuvense Vaartkom, betrekken we een werkruimte en organiseren we onze toonmomenten. We ontmoeten er professionele gezelschappen zoals het Nieuwstedelijk en fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties Wisper, Mooss en Artforum zijn er werkzaam. Voor onze dramastudenten is OPEK een vrijplaats én een opstap naar het artistieke en kunsteducatieve werkveld.
  • Het Comeniusgebouw aan de Leuvense Ring gebruiken we voor maakprocessen en kleine toonmomenten.
  • Op de LUCA-campussen in Gent, Genk en Brussel vinden ontmoetingen met studenten en docenten uit andere opleidingen plaats. In de masteropleiding worden onze campussen de uitvalsbasis naar het werkveld, dat vanaf nu de focus krijgt.

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
routebeschrijving
www.luca-arts.be

OPEK
Vaartkom 4
3000 Leuven
routebeschrijving
www.opek.be

Campus Comenius
Tiensevest 60
3000 Leuven
routebeschrijving
Video

Na je studie

Tijdens de opleiding kan je via stages het bredere werkveld verkennen als speler, maker, schrijver. De combinatie van deze stages én de brede vorming die je bij ons geniet, geeft je ruime professionele mogelijkheden.

Je richt je eigen gezelschap op, je wordt theatermaker of gaat aan de slag als speler op het podium of in de context van film en televisie.

Je wordt schrijver/maker voor het podium (theater, spoken word, muziek), voor nieuwe media, in de film- en televisiewereld, of in de context van beeldende kunsten.

Je begeleidt en doceert drama in sociaal-artistieke projecten, in het kunsteducatieve werkveld, het DKO en/of het lager en secundair onderwijs.

Verkorte educatieve master


Behaal je je diploma van artistieke master en wil je toch graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. EDU by LUCA biedt de mogelijkheid om in versneld tempo je competenties in het secundair en deeltijds kunstonderwijs te verwerven. Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds educatief programma van één jaar. Wie werk en studie wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Meer over:

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten

'De opleiding staat garant voor een pak praktijkervaring. Ik kon, onder leiding van onze docenten, meewerken aan acht theaterproducties. Bovendien kon ik als stage een hoofdrol vertolken in de film 'Little Black Spiders' van Patrice Toye. De contacten die je dan ontwikkelt, lanceren je als acteur.'
Line Pillet

(2012) Teer - masterproef Line Pillet

Starten

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Masterassessment Drama

Verkorte artistiek-educatieve master 

 
Behaal je je diploma van artistieke master en wil je ook graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. Je neemt in deze opleiding enkel vakken op met een zuiver educatieve focus. Zo past dit voltijds programma (van 60 studiepunten) binnen 1 academiejaar. Wie werk en studie wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden. 
 

Meer over: 

Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten 

Master Drama , traject spelen/maken en traject schrijven/maken

Starten

Om je rechtstreeks in te schrijven voor de masteropleiding Drama dien je over een academisch bachelordiploma Drama te beschikken.

Heb je een academisch of professioneel bachelordiploma in de kunsten? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma als zij-instromer in de bacheloropleiding. Dit programma omvat minimum 60 studiepunten, op maat van je profiel.

Heb een master- of bachelordiploma buiten het hoger kunstonderwijs? Dan volg je het reguliere programma van de bacheloropleiding. Je kan eventueel een aantal vrijstellingen toegekend krijgen vanuit je vooropleiding.

Masterassesment

Tijdens het Masterassesment bekijkt de opleiding of je toegelaten kan worden tot de masteropleiding Drama. Al dan niet via een schakel - of voorbereidingsprogramma.

De opleiding bepaalt op basis van de ingediende documenten (incl. CV, artistiek portfolio, motivatiebrief,…) of je over de vereiste competenties en motivatie bezit. Al naargelang de ingestuurde informatie kan de opleiding beslissen om je voor een extra gesprek of voor een extra praktische proef uit te nodigen.

Geef via de informatie en de samenstelling van je portfolio duidelijk aan of je kandidaat bent voor het traject spelen/maken of voor het traject schrijven/maken. Het is ook mogelijk om je voor beide trajecten kandidaat te stellen. Dan begeleiden we je binnen de assessment-procedure naar een keuze.
 

Leerkrediet

Kandidaat-studenten die over minder dan 60 studiepunten (maar wel 30 of meer) beschikken, zullen geen volledige opleidingsfase van 60 studiepunten kunnen opnemen omdat zij enkel financierbaar zijn voor het resterende positieve leerkredietsaldo. Ze dienen er rekening mee te houden dat deze lage leerkredietstand hun doorstroming door het volledige studieprogramma zal vertragen. 

Voor extra informatie over deze materie neem je best contact op met de trajectbegeleider van de opleiding, sabien.vanmoorter@luca-arts.be.

De stand van je leerkrediet kan je terugvinden op het intranet van de hoger onderwijsinstelling waar je momenteel bent ingeschreven of via het studentenportaal van de Vlaamse overheid. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/waar-vind-ik-de-stand-van-mijn-leerkrediet#Via_het_studentenportaal 

Schrijf je in voor een toelatingsproef of masterassessment traject Speler-Maker, traject Schrijver-Maker of artistiek- en artistiekeducatieve master)

Kom langs

Wil je weten hoe het er bij ons aan toegaat? Neem dan deel aan onze proefdag of spring langs op een van de studie-informatiedagen (SID-in's).
Wil je de campus al eens verkennen? Kom langs op een opencampusdag of op een van onze toonmomenten. Spreek ons aan!

Toonmomenten

Volg ons op:

Opencampusdag campus Lemmens 1 mei

 
Tijdens de opencampusdag kan je onze bacheloropleiding met trajecten Schrijven & Maken en Spelen & Maken en ook de artistieke master en de artistiek-educatieve master beter leren kennen. We organiseren infosessies, een performance en een improsessie. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot gesprek met enkele studenten en docenten.
Bij de infostand van de dienst studentenvoorzieningen kan je terecht met al je vragen over o.a. studentenhuisvesting en studiefinanciering.

Planning

13u – 14u     infosessie bachelor en master Drama (trajecten Schrijven/Maken en Spelen/Maken) - WA111

14u – 15u     improsessie - Balletzaal

15u – 16u     infosessie Educatieve master in de Podiumkunsten (Drama) - WA204

15u – 16u     infosessie bachelor en master Drama (trajecten Schrijven/Maken en Spelen/Maken) - WA111

15u30 – 16u30    Textperformances - Theaterzaal

Doorlopend (van 13u tot 17u) mogelijkheid tot een gesprek met docenten en studenten.

Nog vragen?

Contacteer ons op +32 2 447 15 07
of via info@lucadrama.be

Wil je meer weten over hoe we zorg dragen voor de hoge kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.

Gerelateerde opleidingen