07.08.2021

Masterstudent neemt deel aan internationale zomercursus Nordic Biomaterial by CHEMARTS binnen het kader van zijn masterproef

Binnen het kader van zijn masterproef kreeg Nathan, student product design, de kans om deel te nemen aan de summer course Nordic Biomaterials by Chemarts at Aalto University.

Deze internationale cursus is een goede voorbereiding op de aanvang van zijn masterproef.

Summer Course Nordic Biomaterials by CHEMARTS at Aalto University 
Wat houdt deze cursus in?

Nordic Biomaterials van CHEMARTS inspireert studenten met verschillende achtergronden (design, science, engineering, business) om design en materiaalwetenschap te combineren voor nieuwe cellulose-gedreven concepten en ideeën. Het combineren van natuurlijke materialen met geavanceerde technologieën biedt nieuwe mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling binnen bestaande en opkomende industrieën.

De studenten maken kennis met een breed spectrum aan biomaterialen, met name de plant en hout gebaseerde. Tijdens de cursus maken studenten kennis met praktijkgericht materiaalonderzoek, ervaren ze hoe interdisciplinair materiaalonderzoek in de praktijk gebeurt en onderzoeken ze hoe grondstoffen kunnen worden omgezet in innovatieve bedrijfsideeën in de context van de circulaire economie.

Over Chemarts.

CHEMARTS is een strategische samenwerking op lange termijn tussen twee Aalto University-scholen, The School of Chemical Engineering (CHEM) en The School of Arts, Design and Architecture (ARTS). De scholen hebben hun krachten gebundeld met als doel nieuwe manieren te bedenken om hout en cellulose te benutten. Hierbij is het doel de prestaties en ontwerpmogelijkheden van geavanceerde cellulosematerialen voor innovatief gebruik te onderzoeken.

Maar centraal staat het inspireren van studenten en onderzoekers om samen biomaterialen te verkennen om zo nieuwe concepten te creëren voor het toekomstige gebruik van cellulose en andere biomaterialen. CHEMARTS bestaat uit verschillende acties, zoals multidisciplinaire opleidingen, zomerprojecten voor masterstudenten en extern gefinancierde onderzoeksprojecten.

Wat deed Nathan tijdens deze cursus?

De cursus bood een fijne afwisseling tussen praktijk en theorie. De theorie bestond voornamelijk uit lezingen en presentaties van betrokkenen uit allerlei domeinen. Er waren design talks, presentaties over ondernemingen en startups, een introductie tot de chemie en uitleg over duurzaam bosbeheer en houtproductie.  De praktijk bestond uit labowerk en workshops. De eerste week werd er vooral gewerkt aan recepten uit het CHEMARTS cookbook en waren er enkele opdrachten om te wennen aan het Labo. Ook waren er workshops rond natuurlijke kleur en vezel extractie. Tijdens de tweede week was je vrij om te beslissen waar je mee verder ging, je kon verder werken met recepten van het cookbook of werken aan een eigen interesse.

Ik was na de eerste week erg geïnteresseerd in het methylcellulose schuim. Dit schuim voelde aan zoals polystyreen, maar is biologisch afbreekbaar en heel eenvoudig zelf te maken. Ik heb dan voor mezelf een opdracht geformuleerd;

“Kan ik het methylcellulose schuim flexibel maken?”

Ik ben dan met de docenten en begeleiders in conversatie gegaan en zij gaven mij enkel tips over wat ik kon proberen. Ik heb allerlei ingrediënten zoals papier pulp, papier vezels en glycerol toegevoegd. In een later stadium ben ik met verschillende percentages van verschillende soorten cellulose aan de slag gegaan. Na één week had ik al best wat testen kunnen doen en zijn de resultaten al best belovend.

Door deze cursus heb ik meer ervaring met werken met biomaterialen en inzicht gekregen in hoe je deze vorm kan geven. Daarbij heb ik ervaring opgedaan in het labo en kennisgemaakt met materiaal onderzoek en hoe ik dit kan documenteren. Ik heb een basic skill-set ontwikkeld en heb nu de know-how om mijn eigen experimenten met nieuwe materialen op te starten.

Masterproef

Nathan wil de unieke eigenschappen van biomaterialen ontdekken en benutten door in dialoog te gaan met deze materialen. Door naar de materialen te luisteren kunnen er alternatieve productiemethodes ontwikkeld worden, die afgestemd zijn op de eigenschappen van de materialen in kwestie.

Door biomaterialen als nieuwe materialen te benaderen en niet als vervangers. Kunnen we nieuwe productiemethodes ontwikkelen die afgestemd zijn op onze hedendaagse context.

Website 

Instagram

Bronnen

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.