Over

We leven in een maatschappij met een waslijst aan uitdagingen die snakken naar oplossingen. Problemen zoals klimaatverandering, migratie, digitalisering, radicalisering en werkloosheid zijn te complex om vanuit één invalshoek te benaderen. We moeten over de disciplines heen aan de slag, samenwerken, kruisbestuiven tussen creatieve profielen, wetenschappers en technologen. Van ego naar eco. Co-creatie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Co-creatie betrekt immers alle stakeholders en benadert complexe vraagstukken vanuit een holistische, multidisciplinaire hoek. De creatieve sector kan hierbij fungeren als aanjager van innovatie in andere sectoren.

De shift van creatie naar co-creatie vraagt nieuwe skills van jonge, creatieve professionals - soft skills - zodat een betere groepsdynamiek kan leiden tot een straffer idee, ontwerp of creatie.

Er bestaan verschillende toolkits om co-creatieve methodes te implementeren. Merging Minds wil hier een toolkit aan toevoegen waardoor een co-creatief ontwerpproces verrijkt wordt met persoonlijke en interpersoonlijke skills, met soft skills zoals feedback geven en ontvangen, presentatie- en communicatietechnieken.
We gaan zelf als ontwerpende onderzoekers aan de slag. Via enquêtes en interviews met het werkveld en het onderwijs detecteren we de nood aan soft skills in co-creatieve processen. Op basis van literatuur- en veldonderzoek ontwerpen we een eerste versie van een toolset met compacte oefeningen uit coaching, talentontwikkeling, pitching en storytelling technieken. Tools die een samenwerking in een multidisciplinair ontwerpproces impactvol kunnen beïnvloeden, halen de selectie.

De eerste versie van de toolset wordt getest in het Merging Minds DesignLab 2020, een vijfdaags multidisciplinair design sprint waar studenten design, kunst, architectuur & technologie (uit LUCA, Odisee en KULeuven) samen, begeleid door experten en inspirerende sprekers, een lichtinstallatie voor Lichtfestival 2021 ontwerpen en prototypen. De tools worden verfijnd en opnieuw getest in enkele design sprints bij een aantal creatieve bureaus en onderwijsinstellingen en in het Merging Minds DesignLab 2021.

Dit onderzoek brengt de nood aan soft skills in onderwijs en werkveld in kaart en resulteert in een soft skills enhancing toolset die de jonge creatieve professional kan gebruiken in een co-creatief ontwerpproces. Met Merging Minds willen we de creatieve professional klaarstomen voor de toekomst door in te zetten op 21st century skills als creativiteit, kritisch denken, samenwerking en communicatie.

Onderzoekers:

  • Fabienne Beernaert (projectleider, LUCA)
  • Githa Kockaerts (LUCA)
  • Matthijs De Block (LUCA)

Onderzoekseenheid: LABO Pro

Looptijd: 2019 - 2021

Publicaties en realisaties