Over

Het artistieke, interdisciplinaire, collectieve onderzoeksproject "Musee Museum" stelt meervoudige vragen over de toegankelijkheid van kunst, getoetst aan de museale ervaring van een publicatie en een museale ervaring op een openbaar plein. Het beeld van André Malraux die zijn boek "Le Musée Imaginaire" maakt, een foto van een gesloten spoorwegmuseum en de uitspraak van de Italiaanse Arte Povera kunstenaar Alighieri e Boetti vormen het vertrekpunt van het onderzoek. Het onderzoeksproject wil de mogelijkheid onderzoeken van een imaginair museum in een volkse buurt van Brussel waar de huizen worden opgenomen als de archiefkelders van het imaginaire museum en de bewoners worden benaderd als de archivarissen. Liefde, fascinatie en nieuwsgierigheid voor private tentoongestelde beeldverzamelingen van de bewoners van de volksbuurt zijn belangrijk in het onderzoek. Wat gebeurt er als je het museum als interpretatie-, studie- en collectieruimte naar de openbare ruimte brengt? Wat gebeurt er als je niet-professionele particuliere beeldverzamelingen introduceert in de discussie over kunst en beeld? Hoe gaan mensen om met beelden? Hoe om te gaan met het publiek en het delen van ruimte? Wat kan je doen met een publicatie als architectuur voor een toegankelijk museum? Hoe kan een publicatie de museale ervaring van de publieke ruimte uitbreiden, met handelingen als uitnodigen, bezoeken, selecteren, tentoonstellen en bespreken? Een artistieke herinterpretatie van het boek "Le Musée Imaginaire" van André Malraux wordt gebruikt als de gelegenheid om de specificiteit van de publicatie als open ruimte voor bekijken en interpreteren te onderzoeken. Daarnaast zal het onderzoek ook vragen oproepen over beeldassociaties, onteigening en toe-eigening van het beeld binnen een museale functie. Binnen het onderzoeksproces zal gebruik gemaakt worden van interdisciplinaire discussies, een visueel onderzoeksplatform, een publicatie en participatieve methodologieën. Als output zullen we verschillende publieke presentaties, een boekpresentatie, een symposium, een workshopweek, een maquette en een wetenschappelijke publicatie voorzien.

Onderzoekers:

  • Roel Kerkhofs (projectleider, LUCA)
  • Eva Moulaert (LUCA)
  • Marie Sledsen (International RG Supersudaca Critical Research in Art, Architecture and Society)
  • Stephane Damsin (International RG Supersudaca Critical Research in Art, Architecture and Society)
  • Laura Herman (LUCA)
  • Luc Emiel Rooman (LUCA)
  • Sarah Késenne (LUCA)

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2014 - 2017