Supervisory team

Anke Coomans

Dr. Jos De Backer

Dr. Katrien Foubert

Muziek en dementie

Internal Financing

Vanuit een huidige nood aan bijkomende psychosociale interventies voor personen met dementie en hun mantelzorgers, wil dit impulsproject de mogelijke implementatie exploreren van een muziektherapeutisch ‘learning model’ (Ottesen, 2014) in de thuiscontext en binnen ondersteuningsnetwerken voor mantelzorgers in Leuven.
Een studie naar dit model toonde een positieve ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden bij de zorgverleners, hetgeen een positieve impact had op de kwaliteit van leven van zowel patiënt als zorgverlener.
Het impulsproject omvat 2 hoofddoelstellingen:

  1. Creëren van een samenwerkingsnetwerk tussen de onderzoeksgroep Music Therapy (LUCA School of Arts) en de reeds bestaande netwerken die inzetten op de vermaatschappelijking van de zorg voor personen met dementie regio Leuven.
  2. Ontwikkelen van een participatief onderzoeksdesign met het oog op vervolgonderzoek (vb. IF, FWO, KBS).

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2019 - 2021

Onderzoekers

Anke Coomans

Dr. Jos De Backer

Dr. Katrien Foubert