Academische bachelor- en masteropleiding Muziek
Campus Leuven / Lemmens

Hoe ziet de opleiding eruit?

JAZZ

In de afstudeerrichting Jazz staan de lessen hoofdinstrument en ensemble centraal. Muzikale basisvorming, klassieke analyse en arrangement ontwikkelen het gehoor en het theoretisch denken. Tijdens de masterjaren ontwikkel je je persoonlijke muzikale identiteit, onder meer omdat je dan ook je eigen muziek schrijft. Daarnaast is reflectie over de eigen muzikale praktijk een essentieel onderdeel van de opleiding. Samen met je afsluitende concert vormt ze de geïntegreerde masterproef.
De brede, veelzijdige opleiding biedt heel wat perspectieven in verschillende werkomgevingen. Alle docenten zijn vooraanstaande jazzmusici die niet alleen actief zijn op de jazzscène, maar ook componeren, arrangeren, producen, …

EDUCATIEVE MASTER

Na je bacheloropleiding kan je kiezen tussen de artistieke master of de educatieve master. In de educatieve master bouw je verder aan je artistieke competenties maar word je ook voorbereid op een professionele carrière in het artistiek-educatieve werkveld (deeltijds kunstonderwijs, leerplichtonderwijs, non-formele kunsteducatie). De educatieve masteropleiding is immers zo opgevat dat het educatieve en het artistieke elkaar versterken. Kies je voor de artistieke master en ben je ook geïnteresseerd in educatie? Dan kan je na het behalen van je masterdiploma Muziek instromen in het verkorte eenjarige traject van de educatieve master.

MASTERCLASSES, SYMPOSIA EN INTENSE PRAKTIJKERVARINGEN

Een masterclass met een top instrumentalist, workshops waar internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met onze studenten ... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je in contact en kan je samenwerken met muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, we stimuleren je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in onze ensembles en bigband. Ten slotte werk je ook mee aan prestigieuze artistieke producties. Al deze ervaringen vormen je tot een teamspeler.

Wil je meer weten over welke vakken je krijgt, bekijk dan hier het onderwijsaanbod met studiegids voor inhoud en studiepunten voor bachelor en voor master.

INTERNATIONALE ERVARING

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je opleiding in overleg met je docenten ook uitbreiden en internationale ervaringen opdoen via diverse uitwisselingsprogramma’s. Hiervoor kan je een beurs verkrijgen.

Je docenten

In onze muziekopleiding is je eigen persoonlijkheid het vertrekpunt. Bij je groeiproces zijn je docenten geen leraren die werkwijzen opleggen, maar coaches die je helpen om eigen oplossingen te bedenken en je eigen verhaal te vertellen. Voor onze docenten bestaat er geen mooiere uitdaging dan je te ondersteunen en te inspireren. In het begin lopen ze vóór je, dan naast je en op het eind van je studie loop jij voorop.

Hoofdvakdocenten

Double Bass - Electric Bass Jos Machtel  
Drums Dré Pallemaerts  
Guitar Peter Hertmans  
Jazz Vocals Lynn Cassiers  Ariadne Van den Brande 
Piano Ron Van Rossum Bart Van Caenegem
Saxophone Frank Vaganée  
Trombone Dree Peremans  

Overige opleidingsonderdelen

Art in Context Kris Cuppens Johan Uytterschaut
  Bart Geerts Carl von Winckelmann
Art Philosophy Peter De Graeve  
Entrepreneurship Peter Anthonissen  
Music Analysis Bo van der Werf  
Research Peter Anthonissen  

Waar heb je les?

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

IN A NUTSHELL

 • Gelegen aan de rand van de stad in een groene omgeving
 • Bruisende campus met ruim 500 studenten en 250 docenten
 • Een stevige logistieke omkadering en een rijke infrastructuur
 • Een gezellige cafetaria met dagverse soep en broodjes
 • Een rustig gelegen bibliotheek met een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur 
 • Een grote concertzaal en een theaterzaal 
 • Een groot aanbod aan diverse studielokalen

KUNSTENCAMPUS

Campus Lemmens organiseert tal van concerten. Grote en kleine ensembles, eigen docenten en gastmusici treden afwisselend op. Ook de studenten zelf krijgen een podium en participeren aan verschillende projecten van onze koren, het symfonisch orkest, grote en kleine ensembles, de bigband en het harmonieorkest. Daarnaast organiseert de opleiding Drama tal van theatervoorstellingen op de campus.

Benieuwd? Een overzicht van de geplande concerten vind je op onze website: luca-arts.be/concerten-evenementen. Welkom !

Na je studie

VERDER STUDEREN

Wil je na je masteropleiding Muziek verder studeren, dan kan je bij ons ook terecht voor een master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek.

In de Master na Master Voortgezette Studies Muziek kan je je technische vakkennis verfijnen en je inzicht en onderzoeks- en communicatievaardigheden versterken. Als beginnend professionele musicus verwerf je er praktische vaardigheden en onmiddellijk bruikbare competenties. Je krijgt kansen om eerste ervaringen in het werkveld op te doen en je te oriënteren naar de loopbaan die het beste bij je past.

Bovendien ontwikkel je ook een onderzoeksparcours/onderzoekstraject dat je praktijk ondersteunt. De opleiding kan daardoor ook uitstekend dienen als voorbereiding op een doctoraat of voor een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Uit studies van de VDAB blijkt dat 90% van de afgestudeerden Muziek binnen het jaar aan het werk is. Na je opleiding kan je aan de slag in een orkest of een ensemble als dirigent of componist. Ook een job in het onderwijs ligt binnen de mogelijkheden. Als muziektherapeut kan je werk vinden in psychiatrische centra, centra voor kinderen of volwassenen met een mentale beperking of de ouderenzorg. Daarnaast kan je een zelfstandige praktijk uitbouwen. Ook als muziekpedagoog kan je verschillende wegen inslaan. Je kan lesgeven, de educatieve dienst van bijvoorbeeld de opera versterken of aan de slag gaan met kwetsbare groepen zoals kansarme jongeren in buurthuizen.

'Without music, life would be a mistake.'
Friedrich Nietzsche

Toelatingsvoorwaarden en -examen

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit in september 2020) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld. 
 • Je voldoet aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info >

TOELATINGSPROEVEN

Om te beginnen aan de opleiding Muziek moet je slagen voor de artistieke toelatingsproef. Je kan deelnemen aan de proef op: 

 • Eerste sessie: zaterdag 4 april 2020: GEANNULEERD
 • Tweede sessie: donderdag 2 juli 2020 (inschrijven ten laatste op vrijdag 26 juni 2020)
 • Derde sessie: donderdag 20 augustus 2020 (inschrijven ten laatste op donderdag 14 augustus 2020)
 • Vierde sessie: maandag 7 september 2020 (inschrijven ten laatste op dinsdag 1 september 2020)

Meer info op luca-arts.be/toelatingsproeven.

Proefdagen en infodagen

Wil je weten hoe het er bij ons aan toegaat? Wil je de campus al eens verkennen? Kom dan zeker langs op onze opencampusdag.

OPENCAMPUSDAG
Vrijdag 1 mei 2020 (13u-19u) GEANNULEERD

Nog vragen?

Contacteer ons:

Campus Lemmens
Lemmensberg 3
3000 Leuven
+32 2 447 15 00
info.lemmens@luca-arts.be

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.