Nele Möller: Het bos echoot terug

Doctoral Project

Nele Möller, doctoraat in de kunsten

"Wat men in het woud roept, weerklinkt in het woud", is een Duits spreekwoord dat betekent: hoe je iemand behandelt, daar reageren ze op. Dit onderzoek is een studie naar manieren waarop een artistieke praktijk zichzelf kan positioneren binnen de huidige klimaatcrisis. Het onderzoek verkent recente wetenschappelijke inzichten in bossen als onderling verbonden communicatienetwerken van bomen, planten en schimmels, en zoekt naar methoden om deze openbaringen te vertalen en te communiceren via een artistieke praktijk die gericht is op het vergroten van het bewustzijn en de zorg voor bossen in moeilijkheden. Het project omarmt culturele verschuivingen, weg van de hiërarchie tussen mens en natuur, en wil een radicale luisterpraktijk ontwikkelen die zich afstemt op de onderlinge verbondenheid van bosecologieën, in het verleden, heden en de toekomst.

  • Promotor: Dr. Wendy Morris (KU Leuven / LUCA)

Onderzoekseenheid: Intermedia

Looptijd: 2021 - 2025