About

Nico Boon, PhD in the Arts

Dit doctoraat zal zich op theaterschriftuur richten. Nu we ons aan het einde van het postmoderne tijdperk bevinden, een tijdperk waarin niemand nog in Grote Verhalen beweerde te geloven, tekenen zich een aantal nieuwe tendensen af. Daar waar de autonome theaterauteur de voorbije jaren minder prominent aanwezig was, zet hij zich sinds kort in de Lage Landen weer expliciet op de kaart. Er is een hernieuwde interesse in de wetmatigheden van het drama en wat die wetmatigheden in de huidige maatschappelijke context kunnen betekenen.

Dit doctoraat wil de volgende onderzoeksvraag stellen: bestaat er een verband tussen het maatschappelijk gevoeld verlangen naar nieuwe verhalen en verbanden en de heroplevende interesse voor (situationeel) drama? Hoe kan een post-postmoderne dramaturgie eruitzien?

Het uiteindelijke doel is een gefaseerd artistiek onderzoek naar de well-made play, uitmondend in de creatie van een nieuw theaterstuk, gekoppeld aan een reflectief luik waarin nieuwe tendensen worden onderzocht.

Supervisors:

  • Dr. Bart Philipsen (supervisor, KU Leuven)
  • Peter Anthonissen (co-supervisor, LUCA)

Research Unit: Music & Drama

Duration: 2020 - 2024