Research cluster: Cultural education & participation

Het onderzoek binnen de cluster Cultuureducatie en participatie richt zich op leeractiviteiten in de culturele sector. Hoe kunnen de kunsteducatieve organisaties de deelname van diverse groepen aan hun activiteiten vergroten en succesvol maken? De focus ligt op de ontwikkeling van leertrajecten door diversificatie van de leertrajecten om zowel bevoorrechte als achtergestelde bevolkingsgroepen te bereiken. De onderzoeksresultaten zijn artistiek-educatieve ontwerpen gebaseerd op de praktijk en ondersteund door theorie, te gebruiken bij leeractiviteiten in kunst- en designonderwijs en in de culturele sector.

Diversifying Design Education 

In het postdoctoraal impulsproject diversifying design education wordt onderzocht hoe culturele instellingen in de wereld de praktijken diversifiëren die geworteld zijn in traditie en belast worden door de verwachtingen van accreditatie. De resultaten zijn thematisch georganiseerde audiofragmenten, samen gemonteerd tot een  leerpakket op basis van podcasts die gemakkelijk kan worden verspreid onder een breder publiek van leerkrachten, beheerders en studenten.

Diversity in Cultural Education 

In Diversiteit in Cultuureducatie (DiCE) wordt bij kunsteducatieve organisaties in Vlaanderen gepeild naar hun moeilijkheden en successen in het omgaan met diversiteit. De resultaten zijn onderzoeksrapporten rond good practices en studie- en netwerkdagen naast artistieke output rond inspirerende quotes en participatieve projecten.

Wild Matters 

Het post-doc project Wild en waarachtig situeert zich deels in het domein van de participatie- en mediakunst, deels in het parcours van de hedendaagse milieu- en klimaatproblematieken. Vanuit een focus op human rewilding, een recente trend die voorkomt uit rewilding-programma’s voor herstel van ecosystemen, wordt de menselijke relatie tot de natuur onderzocht en in vraag gesteld.  

Minor Photography practice within today’s visual culture as a response to a changed relationship with image 

In dit doctoraatsproject staat de ontmoeting als een verbinder centraal. Het fotografische medium wordt een tool om in dialoog te treden en op die manier tot nieuwe inzichten te komen. Deze visie is analoog aan het onderwijs waar een relatie tussen onderwijzer en leerlingen steeds in vraag moet worden gesteld. Daarbij wordt het principe van unlearning gevolgd waarbij nieuwe kennis wordt gevonden door ontmoetingen te organiseren waarbij beide partijen durven loslaten in wat ze kennen.

DESIS Labs and Philosophy Talks 

DESIS Labs zijn groepen academici, onderzoekers en studenten die hun ontwerp- en onderzoeksactiviteiten richten op sociale innovatie. Ze opereren op lokale schaal met lokale partners. Het delen van projecten en innovatie staat in deze centraal.

De philosophy talks zijn een serie van seminaries die plaatsvinden in verschillende academische instellingen in de wereld, waar de ontwerppraktijk in sociale innovatie en participatie in dialoog wordt gebracht met filosofie, antropologie en sociologie. LUCA School of Arts is host voor een nieuwe talk in mei 2022 rond het thema van Inclusion in design and art education. 

Transformatie: jongens en dieren

Bij dit onderzoek staat de vraag centraal welke beelden van mannelijkheid verhalen waarin jongens een vriendschapsband opbouwen met een dier (hond, valk) of eerder fantastische vertellingen waarin jongens in dieren transformeren als onderdeel van hun volwassenwording, aan jongens (maar ook meisjes) meegeven, welke boodschappen jongens uit deze romans kunnen meenemen over hun identiteit, hun persoonlijkheid, en hun seksualiteit, en hoe dit soort literatuur zich verhoudt tot educatieve praktijk. Daarbij is het de vraag of en op welke manier dergelijke literatuur al dan niet haaks staat op dominante beelden over jongens en mannelijkheid die in onze maatschappij, en specifiek in ideeën over opvoeding, circuleren. Dit roept tenslotte ook de vraag op hoe leerkrachten met deze romans kunnen werken in een klasomgeving, onder meer om een debat over mannelijkheid op gang te trekken.

Onderzoekers

Medewerkers van de Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten actief in onderzoek zijn:

Publicaties en realisaties

Van Eecke, Christophe (2021). ‘Biting Back: Safe Space and Animal Desire in Margo Lanagan’s Tender Morsels (2008)’, Marvels & Tales, Vol. 35:1, 62-78.

Wilkinson, Andrea & Lenaers, Steven (2021). LEARNxDESIGN 2021: 6th International Conference for Design Education Researchers Engaging with Challenges in Design Education: The leftovers of participation; identifying the value of interaction-based design experiences, 24–26.09.2021, Shandong University of Art & Design, Jinan, China

van Klaveren, Rozan (2021). To Research or Not To Research in the Post-disciplinary Academy? X-disciplinary Congress on Artistic Research and Related Matters, October 14-17th, 2021 at Vilnius Academy of Arts (Litouwen)

Wilkinson, Andrea  (2020) Designing for one: how designing for one enriches the student design process. PhD thesis, University of Leeds.