Supervisory team

Kristof Vrancken

Niek Kosten

Not in my backyard

Internal Financing

In ‘Not in my backyard!’ staat de invasieve plantensoort Japanse Duizendknoop centraal die zich meer en meer verspreid in het Vlaamse landschap en daarbij een ernstige bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit. Binnen het impulstraject willen we de impact van deze plant op het Vlaamse landschap inventariseren en beschrijven. Via methodes van fysieke en beeldende dissecties van de exoot, en de omgeving waarin we deze terugvinden, onderzoeken we de eigenheden, invloed en uitdagingen. In een participatieve workshop breiden we deze problematiek en kennis verder uit. De resultaten van dit onderzoek brengen we onder in een visuele inventaris in de vorm van een onderzoeksboek. Het boek maakt de thematiek tastbaar door het tonen van de bevindingen van de maatschappelijke, materiële en visuele dissecties. Het zal verschillende beeldfuncties en codes met elkaar verbinden door te experimenteren met diverse beeldstrategieën. De inventaris wordt tevens een ontmoetingsplaats tussen de twee disciplines van de onderzoekers en combineert het discours van zowel de fotografische als de grafische beeldtaal.
Door middel van deze artistieke acties proberen we de Duizendknoop te ontwarren en zo het debat over deze ongewenste exoten en de identiteit van het Vlaamse landschap open te breken. Door het zichtbaar maken van de uiteenlopende facetten van de problematiek trachten we de complexiteit van het verhaal terug in het debat te brengen en niet alleen te focussen op de negatieve effecten, maar ook op opportuniteiten. Gaan we alles in het werk stellen om deze exoten te bestrijden, of kunnen we beter zoeken naar een nieuwe manier van samenleven?
 

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2020 - 2021

Onderzoekers

Kristof Vrancken

Niek Kosten