Onderwijs- en Examenreglement

Het Onderwijs- en Examenreglement bepaalt alle regels die te maken hebben met onderwijs en examens. Het reglement wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuursorgaan en geldt voor alle studenten die ingeschreven zijn bij LUCA School of Arts.

Het regelt onder meer:

  • alles rond inschrijving;
  • het studiecontract en het studieprogramma;
  • voorwaarden betreffende vrijstellingen;
  • de regels die spelen bij examens en evaluaties;
  • de rechten en plichten van een student.