KOPERA: het LUCA-Kwaliteitskader voor opleidingen

De kwaliteitszorgmethode voor onze opleidingen heet KOPERA: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren. Opleidingen krijgen de vrijheid én de verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan de zorg voor de kwaliteit van hun opleiding. 

Wat vinden we belangrijk in onze regiemethodiek?

  • ruimte voor de eigenheid van opleidingen
  • een gelijkwaardige dialoog met externe panelleden die vanuit een waarderende aanpak werken
  • een analyse gebaseerd op een langere periode, geen momentopname

Beleidscyclus

De opleiding stelt aan de hand van deze kenmerken een 5-jaarlijks opleidingsbeleidsplan met een jaarlijks actieplan. Hierin verwerkt ze de aanbevelingen en verbeterpunten van de panels. Elk jaar bespreekt de directie met de opleidingen in beleids- en budgetcommissies de resultaten van het actieplan van het voorbije jaar. Op basis hiervan worden de plannen van de opleiding voor het komende jaar bijgesteld. In deze cyclus worden studenten betrokken, bijvoorbeeld in de onderwijscommissies en worden resonantiebijeenkomsten met alumni en vertegenwoordigers uit het werkveld georganiseerd.

Bezoeken door panel van kritische vrienden

LUCA voorziet om de 6 jaar een analyse van de kwaliteit van haar opleidingen door een panel van externe deskundigen: een onderwijs- of kwaliteitsdeskundige, een vakdeskundige, iemand uit het werkveld en een (oud-)student. Deze kritische vrienden gaan de opleiding leren kennen via het opleidingsportfolio en een kennismakingsbezoek. Op basis van de 9 kwaliteitskenmerken gaan zij in gesprek met de opleiding tijdens het verdiepingsbezoek. Bovendien worden zij uitgenodigd op diverse initiatieven van de opleiding: concerten, tentoonstellingen, workshops, lessen, projecten. De mening die de panelleden zich vormen over de opleiding is zo niet alleen gebaseerd op documenten en gesprekken. Ook ziet het panel de evolutie die de opleiding doormaakte zodat hun rapport niet gebaseerd is op een momentopname. Het panel beschrijft wat beter kan, wat beter moet en wat goede voorbeelden zijn voor andere opleidingen. In het terugkoppelgesprek gaat het panel hierover in gesprek met de opleiding en de directie. Hierna maakt het panel haar rapport definitief, en worden de resultaten bekend gemaakt. Je vindt deze rapporten hieronder. Binnen een jaar vindt een opvolggesprek plaats waarin de opleiding aan het panel en de directie zichtbaar maakt hoe er ondertussen is gewerkt aan de verbeterpunten.

De panelleden voldoen aan de onafhankelijkheidseisen en onze deontologische code.

Kwaliteitsfiches van de LUCA-opleidingen

2016-17

BA en MA in Beeldende kunsten

(pilot bij instellingsreview)

  • campus C-mine Genk
  • campus Sint-Lukas Brussel
  • campus Sint-Lucas Gent

KOPERA fiche Beeldende kunsten C-mine Genk

KOPERA fiche Beeldende kunsten Sint-Lukas Brussel

KOPERA fiche Beeldende kunsten Sint-Lucas Gent

2017-18

BA in Beeldende Vormgeving

(campus Sint-Lucas, Gent)

KOPERA fiche Beeldende vormgeving
 

BA in Bouw

(campus Sint-Lukas, Brussel)

KOPERA fiche Bouw
2018-19

BA in Film-tv-video

(campus Narafi, Vorst)

KOPERA fiche Film
 

BA in Foto

(campus Narafi, Vorst)

KOPERA fiche Foto
  Erasmus Mundus opleiding DocNomads Joint MA in Documentary Film Directing Eerste opleiding gevisiteerd door VLUHR volgens the European approach: rapport 
2019-20 BA en MA in Muziek

(campus Lemmens, Leuven)

KOPERA fiche Muziek

2021: Hoe volgt de opleiding op?

 

BA en MA in Productdesign

(campus C-mine, Genk)

KOPERA fiche Productdesign

2020: Hoe volgt de opleiding op?

2020-21

BA en MA in Audiovisuele kunsten

(campus C-mine, Genk

campus Sint-Lukas Brussel)

KOPERA fiche AVK Brussel

2022: Hoe volgt de opleiding op?

KOPERA fiche AVK Genk

2022: Hoe volgt de opleiding op?

  BA Interieurvormgeving (campus Sint-Lukas Brussel & Sint-Lucas Gent) KOPERA fiche Interieurvormgeving
2021-22 BA en MA Drama KOPERA fiche Drama
 

Educatieve MA Audiovisuele en beeldende kunsten

Educatieve MA Muziek en podiumkunsten

KOPERA fiche educatieve master Muziek en Podiumkunsten

KOPERA fiche educatieve master Audiovisuele en Beeldende kunsten


De vroegere visitatierapporten vind je op de site van VLUHR.
Cijfermateriaal over de opleidingen vind je op Opleiding in cijfers.

Heb je nog vragen over de kwaliteit van de opleidingen van LUCA?
Mail naar hellen.vanberlo@luca-arts.be