Over de onderzoekscluster

In dit onderzoekscluster gebruiken we kunst om actuele technologieën te onderzoeken. De volgende vragen worden gesteld: Welke waarden zijn aanwezig in de technologie? Kan de technologie op een andere manier worden ontworpen, startend vanuit een ander waardeperspectief? Verandert de interactie met de technologie de manier waarop kunst wordt gemaakt en begrepen?

Kortom: we onderzoeken de identiteit van de technologie en de kunst, alsook de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden.

De onderzoeksmethode is praktijkgebaseerd.​ Theoretische inspiratiebronnen zijn onder meer Jean-Luc Nancy, Bernard Stiegler, Yuk Hui, Cathérine Malabou en Donna Haraway. 

Onderzoekers

Frank Maet

Veronika Romhàny​

Frank Theys

Vincent Thornhill

Publicaties en realisaties