Onderzoekscluster Music Education

De cluster Music Education voert onderzoek met betrekking tot veranderingsprocessen in muziekeducatie en -participatie. De cluster bestaat uit senior, doctoraats- en projectonderzoekers die zich toeleggen op muziekeducatief onderzoek, maar dit ook vertalen naar hun lespraktijk en er geregeld over publiceren en navorming organiseren. De onderzoekscluster Music Education maakt deel uit van de onderzoekseenheid Music & Drama.

Onderzoekscluster muziekeducatie

Onze onderzoeksprojecten zijn georganiseerd binnen vier onderzoekslijnen:

  1. Inzicht ontwikkelen in de professionele ontwikkeling van muziekeducatoren, hun rol in onderwijsvernieuwing, en hun potentieel als initiator van verandering door praktijkonderzoek.
  2. Onderzoeken van de relevantie en impact van muziek leren in de brede samenleving, met inbegrip van muziek op school, in de vrije tijd en in muzikale gemeenschapsprojecten.
  3. Inzetten op de ontwikkeling van improvisatiepraktijken in muziekeducatie, gaande van muzikale improvisatiepraktijken tot pedagogische improvisatie.
  4. Versterken van muziekeducatieve praktijken door (zelf)kritiek en (zelf)reflectie vanuit inzichten in de muziekeducatieve filosofie.

Daarnaast investeert de cluster ook in historisch muziekeducatief onderzoek en onderzoek naar beleid in muziekeducatie.

Partners:

Onderzoekers

Prof. dr. Thomas De Baets leidt de onderzoekscluster Music Education. Hij is redacteur bij Music Education Research, International Journal of Music Education, TOPICS en Cultuur+Educatie

Expertise: professionele ontwikkeling, onderwijsinnovatie, praktijkonderzoek, muzikale communicatie, muziek in lagere en secundaire school, amateurkunsten

Lierin Buelens is master in de educatieve studies met een bachelor in de muziekpedagogie. Ze voert een publiekpedagogische studie uit naar de imagoproblematiek waar harmonie- en fanfareorkesten mee kampen, met bijzondere focus op volwassen debutanten. 

Expertise: publieke pedagogiek, wijsgerige pedagogiek, amateurkunsten, non-formele muziekeducatie, muziekeducatie voor volwassenen

Tine Castelein is muziekpedagoog en heeft ervaring als leraar in het DKO en het hoger onderwijs. Ze doet doctoraatsonderzoek naar de rol van het persoonlijk interpretatiekader van een muziekleraar bij het ontwerpen en realiseren van diens onderwijspraktijk en professionele ontwikkeling.

Expertise: professionele ontwikkeling, deeltijds kunstonderwijs, non-formele muziekeducatie, educatief ontwerponderzoek, praktijkonderzoek

Thomas Geudens heeft ervaring als leraar, dirigent en arrangeur. Hij doet doctoraatsonderzoek naar orkestratie in jeugdorkesten. Daarnaast is hij muziekredacteur voor Kunstzone

Expertise: orkestratie, beleid in kunsteducatie, deeltijds kunstonderwijs, amateurorkesten

Filip Verneert is pedagoog (KU Leuven) en volgde een postgraduaat in de Systeemtherapie. Hij studeerde jazzgitaar aan het Conservatoire Royal de Bruxelles. Filip is directeur van vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz en hoofdredacteur van Jazz & Mo’. Zijn doctoraatsonderzoek gaat over de integratie van vrijere vormen van improvisatie binnen de muziekeducatie.

Expertise: improvisatie, community music, amateurkunsten, folk- en jazzeducatie, collaborative creativity

Wiebe Sieds Koopal is doctoraatsonderzoeker aan KU Leuven. Hij is geassocieerd onderzoeker bij de onderzoekscluster Music Education van LUCA School of Arts.

Mathias Moors is master in de psychologie en gespecialiseerd in muziekpsychologie. Hij een professioneel basgitarist en contrabassist. Hij voert literatuuronderzoek naar pedagogische improvisatie in muziekeducatie. 

Expertise: pedagogische improvisatie, muziekpsychologie, toegepast onderzoek, leertheorieën, lerarenopleiding

Publicaties en realisaties

In deze lijsten plaatsen we enkele van onze publicaties in de spotlight. Voor een volledige lijst van publicaties: klik op 'Projecten en publicaties' na de naam van de onderzoeker hoger op deze pagina.

Contact

prof. dr. Thomas De Baets
LUCA School of Arts
Campus Lemmens
Lemmensberg 3
B-3000 Leuven
thomas.debaets@luca-arts.be