Over de onderzoekscluster

Binnen een muziektherapeutische setting is improvisatie één van de meest krachtige methodes. De onderzoekscluster Muziektherapie richt zich op de studie van de muzikale improvisatie ingebed in de context van gezondheidszorg.

Onze onderzoeksprojecten worden georganiseerd in drie onderzoekslijnen:

Onderzoekslijn 1: De ontwikkeling van muziektherapeutische interventies binnen een klinische omgeving.

Onderzoekslijn 2: De ontwikkeling van muziektherapeutische toepassingen als vroege interventie.

Onderzoekslijn 3: Het begrijpen van de verschillende mechanismen en dynamieken werkzaam binnen een muziektherapeutische partner- of groepsimprovisatie.

De onderzoekscluster streeft naar een doorgedreven interdisciplinariteit, om vanuit de synergie tussen artistieke en wetenschappelijke disciplines nieuwe inzichten te genereren en deze te implementeren in innoverende muziektherapeutische toepassingen. Een samenwerking die leidt tot de ontwikkeling van specifieke designs en methodes, wat onderzoek over complexe improvisatorische processen mogelijk maakt. Last but not least, gebruiken we het artistieke platform om de verwevenheid tussen onderzoek, onderwijs en maatschappij op een creatieve wijze te versterken.

Onderzoekslijn 1: Klinische interventies

Onderzoeksprojecten die zich richten op het ontwikkelen van improvisatorische muziektherapeutische interventies die creatieve capaciteit bevorderen, ingebed in klinische omgevingen en toegepast bij specifieke psychopathologieën (bv. psychose, autisme, trauma, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, dementie).

o   UNMUTED

o   Compositie Plus

o   Muziek in het kinderziekenhuis

o   Muziek en zorgverleners bij dementie

Onderzoekslijn 2: Vroege interventies

Onderzoeksprojecten die zich richten op het ontwikkelen van improvisatorische muziektherapeutische interventies die creatieve capaciteit bevorderen, toegepast op specifieke ontwikkelingsfasen en subgroepen binnen de algemene populatie (bv. kinderen, adolescenten, muzikanten).

o   CTRL+ALT+DEL

o   Studie over de gezondheid en het welzijn van professionele muzikanten

o  Adolescenten met verstandelijke beperking en hun siblings: de muzikale relatie

Onderzoekslijn 3: Mechanismen van verandering

Onderzoeksprojecten die zich richten op het definiëren en begrijpen van de mechanismen werkzaam in  improvisatorische muziektherapeutische interventies, gebaseerd op een theoretisch multifactorieel en integratief kader dat zich kenmerkt door embodied interacties tussen subject en omgeving.

o   UNMUTED

Onderzoekers

Onderzoekspartners

STADIUS - Center for dynamical systems, signal processing and data analytics, KU Leuven

CCP - Centre for Contextual Psychiatry, KU Leuven

Department for Development and Regeneration, KU Leuven

UPC KU Leuven - Universitair Psychiatrisch Centrum

UZ KU Leuven - Kunst voor het Kinderziekenhuis

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

IDEWE - Dienst voor preventie en bescherming op het werk

Department of Music, Art and Culture Studies, University of Jyväskylä, Finland

University of Naples Frederico II, Italy

Chulalongkorn University, Thailand

Muziektherapie Consortium van 8 universiteiten (Aalborg, Bergen, Cambridge, Jyväskylä, Leuven, Melbourne, Oslo, en Philadelphia)

Publicaties en realisaties

Publicaties en voordrachten in de kijker

Agres, K.R., Foubert, K., & Sridhar, S. (2021). Music therapy during COVID-19: changes to the practice, use of technology, and what to carry forward in the future. Frontiers in Psychology,12(647790). Doi: 10.3389/fpsyg.2021.647790

Xie, X., Houghtaling, J., Foubert, K., & van Waterschoot T. (2021). Computational approach to track downbeats in improvisational music performance. EUSIPCO.

Foubert, K., Gill, S.P., & De Backer, J. (2021). A musical improvisation framework for Shaping Interpersonal Trust. Nordic Journal of Music Therapy.

Foubert, K. (2020). Approaches to improvisation in music therapy: A quest for orientation within a spectrum. Nordic Journal of Music Therapy, 29(2), 190-191. 

Foubert, K., Sebreghts, B., Sutton, J., & De Backer, J. (2020). Musical encounters on the borderline. Patterns of mutuality in musical improvisations with Borderline Personality Disorder. The Arts in Psychotherapy, 67.

De Backer, J. & Foubert, K. (2019). Musiktherapie in Belgien. Musik und Gesundheit, 35, 26-27.

Foubert, K., Collins, T., & De Backer, J. (2017). Impaired maintenance of interpersonal synchronization in musical improvisations of patients with borderline personality disorder. Frontiers in Psychology, 8. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00537.

De Backer, J., Foubert, K., & Van Camp, J. (2017). Modalitäten von Übergängen in einem musiktherapeutischen Kontext. Musiktherapeutische Umschau, 38(4), 324-333.

Contact

Onderzoekscluster muziektherapie

Onderzoekseenheid Music & Drama, campus Lemmens

Lemmensberg 3, 3000 Leuven, Belgium