Over de onderzoekscluster

Vanuit een interesse in de wisselwerking tussen auteurschap en toeschouwerschap bestudeert deze onderzoekscluster het dialectische proces van het maken en ervaren van kunst als een imaginaire ervaring van ontmoeting, een dynamiek van werken en verwerken met de verbeelding als verbindingsweg. Hoe is de esthetische ervaring van een kunstwerk (te beschrijven als) een imaginaire remake van het maken ervan, de 'poëtische' ervaring die eraan voorafging? In hoeverre gaat de poëtische handeling van het maken hand in hand met een gevoel van ontvankelijkheid? En welke rol spelen een sterk bewustzijn van het artistieke medium of de inzet van (auto)ficties in deze uitwisseling? Door de deconstructie van en praktische onderdompeling in termen zoals fascinatie en inspiratie, toeval en intuïtie, affiniteit en contradictie willen onze onderzoeksprojecten gestalte geven aan een esthetica – een ervaringsleer – van de poëtische ervaring. Via onderzoek in en over de kunsten willen we zo enerzijds fenomenen en noties bestuderen die cruciaal zijn voor ethiek (empathie, ontmoeting), politiek (publiek, dissensus) en het bestaan (liefde, familie, verwantschap), terwijl we tegelijkertijd dicht bij de verbeelding als vormend en scheppend element blijven. Anderzijds trachten we door het tonen en bespreken van aandachtstructuren die aan de ervaring van kunst ten grondslag liggen ook inzicht te verwerven in artistieke verbeeldings- en creatieprocessen zelf, voornamelijk doorheen literaire en (audio)visuele essayistiek en fictie, schilderkunst, (experimentele) film, performatieve lezingen en installaties. Samengevat, als onderzoekers concentreren we ons op de sporen van kunst, voor en na, om zo de afgeleide ‘ontsporingen’ ervan door te denken, de verwarrende manier waarop ze je meenemen en verstrooiien, tot in hun uiterste consequenties en tegenspraken. 

Onderzoekers

Ella de Burca

Yana Dimitrova

Ritsart Gobyn

Tine Guns

Konstantina Kapsali

Gabriel Molist Sancho

Eva Moulaert

Lore Smolders

Isolde Vanhee (clusterverantwoordelijke)

Stijn Van Dorpe

Tom Van Imschoot (clusterverantwoordelijke)

Publicaties en realisaties

Lopende doctoraatsonderzoeken

Ella de Burca: Modes of Spectating: How to Act

Yana Dimitrova: Towards a Shared Autonomy. Painting as an Emancipatory Practice

Ritsart Gobyn: From Deception to Insight. Trompe l’oeil as a Source of Critical Reflection in the Painterly Process Ans Nys: Drawing as a mourning love letter

Tine Guns: Het fotoboek als visuele pageturner: een pre- en post-cinematografisch montageverhaal

Konstantina Kapsali: Towards Vera, the Girl Next Door. A study on the essay film as a personal journey into a neighborhood’s archaeology

Gabriel Molist Sancho: Write Me a Panel. An experimental study and practice on the contemporary uses of text in comics

Eva Moulaert: Graphic design as a narrative practice

Stijn Van Dorpe: Dissensus and Connection as Artistic Practices. Visual Arts As a Space for Political Subjectivation

Afgelopen onderzoeksprojecten

Bioscopic Books: Artist's books as seen through the cinema eye

Words That Matter. Verbal Articulations of Criticality within Artistic Practice

Umwelten in kunst en architectuur – naar een geïntegreerde theorie rond creatie, zintuiglijkheid en interdiscilinariteit

Afgelopen doctoraatsprojecten

Koen Broucke: ‘The rosy gloom of battle overhead’, An artistic research into the atmospheric layers of history

Sébastien Conard: Naar een andere graphic novel: woord, beeld en verhaal in de striproman en de historische avant-gardes

Sarah Késenne: Klein lexicon voor een pedagogische emancipatie in de hedendaagse kunst. Naar een andere kijk op participatie in het licht van de ‘educational turn’