Over

Artistiek onderzoek aan Sint-Lucas Gent kent vele vormen, gedachtes en gedaantes: autonoom en toegepast, individueel en collectief, disciplinegebonden en interdisciplinair, theoretisch en praktijkgericht. Vanuit een gedeelde ambitie om de kunst en de kunstenaars van morgen voor te bereiden en te vormen, geeft elke kunstenaar, ontwerper en onderzoeker aan de campus Gent gevolg aan de eigen intuïties, expertises, onderwerpen en beeldtalen. Creatie, onderwijs en reflectie over kunst en ontwerp worden daarbij nauw op elkaar betrokken, steeds weer, steeds anders. Toch tekenen zich binnen het onderzoek aan de opleiding Beeldende Kunst enkele markante krachtlijnen af.

De onderzoekseenheid Image brengt onderzoekers in de kunsten samen rond drie speerpunten, voor wat de academische opleidingen van de campus Gent (Beeldende Kunsten en de Educatieve Master in de Kunsten) betreft: de totstandkoming van het beeld, de wisselwerking tussen beeld en discours, en de relatie tussen beeld en maatschappij.

1.  Atelierpraktijken en -processen in Kunst en Ontwerp

De focus ligt hier op methodes en werkwijzen  van artistieke praktijken, alsook op de fysieke en mentale ruimte waarbinnen het proces van ontwerpen, verbeelden en vormen plaatsgrijpt. Hoe creëren en co-creëren vanuit intuïtie, zintuiglijkheid, kennis, experiment, creativiteit, materie, techniek en technologie? Traditiegetrouw en met het oog op de toekomst gaat bijzondere aandacht naar de rol van het tekenen binnen het creatieproces, zowel als autonome praktijk en als studie.

Trefwoorden: creatieproces, tekenen, ambacht, atelier, methode, techniek, experiment, cross-over tussen verschillende disciplines, inspiratie, verbeelding.

2. Beeld, Woord en Discours

De focus ligt hier op de verhouding tussen het theoretische discours en de artistieke praktijk, de dialoog tussen woord en beeld, alsook op de relatie tussen maken, vormen en denken. Het geschreven en het gesproken woord, het mentale en het fysieke beeld, het concept en de act vormen een constellatie waarvan de ijkpunten in alle mogelijke en dus wisselende verbindingen onderzocht worden. Dit gebeurt aan de hand van kijken, documenteren, archiveren, denken, lezen, schrijven, interpreteren, verbeelden, verzinnen, vertalen en ontwerpen.

Trefwoorden: reflectie, kritiek, kunst en wetenschap, kunstgeschiedenis, filosofie, literatuur, auteurschap, archief, schrijven, fictie, woord & beeld.

3. Beeld en Maatschappij

De focus ligt hier op het publiek maken en op de relatie die het beeld aangaat met de maatschappij. Wat is de positie van het beeld binnen educatie en binnen andere maatschappelijke domeinen en disciplines? Hoe verhoudt het publiek zich tot het beeld en hoe toont het beeld zich aan diverse publieken? De politieke, sociale, ecologische, educatieve en emancipatorische kracht van het beeld wordt vanuit verschillende praktijken en artistieke disciplines onderzocht. Een bijzondere aandacht hierbij gaat naar het pedagogisch experiment en de betekenis van de kunstschool.

Trefwoorden: samenleving, kunsteducatie, publicatie, tentoonstelling, participatie, emancipatie, kunstactualiteit, sociologie, artistieke economie, antropologie, ecologie, maatschappelijk engagement, activisme.

Afbeelding Image

Onderzoekers

Anja Veirman

Ans Nys

Ella de Burca

Esther Venrooij

Eva Moulaert

Fiona Hallinan

Frank Maet

Frank Theys

Gabriel Molist

Gianluca Cosci

Isolde Vanhee

Jack Eyram Azor

Jan Peeters

Kaat Celis

Lut Pil

Marina Kazakova

Mattijs Driesen

Nancy Vansieleghem

Peter De Graeve

Pepa Ivanova

Ritsart Gobyn

Roel Kerkhofs

Shervin Kianersi Haghighi

Steve Michiels

Stijn Van Dorpe

Sylvie Vandenhoucke

Tine Guns

Tom Van Imschoot

Volkmar Mühleis

Yana Dimitrova

Publicaties en realisaties

Contact

Hoofd onderzoekseenheid: tom.vanimschoot@luca-arts.be

LUCA - Campus Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent
Alexianenplein 1
B-9000 Gent

tom.vanimschoot@luca-arts.be