wo 10.02.2021, 10u - 17u

Online

Opencampus- of infodag

BEELDENDE KUNSTEN

LUCA School of Arts organiseert op campus Sint-Lukas Brussel masteropleidingen in Audiovisuele en Beeldende Kunsten.

Waar staan onze opleidingen precies voor? Wat zijn de toekomstperspectieven na het behalen van een diploma? Hoe is het om te studeren in hartje Brussel? Wat betekent het om een creatieve opleiding te volgen aan campus Sint-Lukas Brussel? Tijdens het infomoment vertellen onze mastercoördinatoren meer over o.a. het curriculum en dynamiek binnen de opleiding. 

Programma op 10.02.2021

We bieden onze masteropleidingen zowel in het Nederlands als in het Engels aan. Alle infosessies vinden plaats in het Engels.

MA in Vrije Kunsten

De afstudeerrichting Vrije Kunsten van Sint-Lukas Brussel staat voor een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen en mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak. Er bestaan geen "schotten" tussen de diverse ateliers.

Bereid je webinar voor:

 

MA in Media & Information Design

De master Media & Information Design is de opleiding die studenten de mogelijkheid biedt om het nieuwe opkomende gebied van visueel onderzoek te verkennen binnen een state of the art ontwerppraktijk en om studenten grensoverschrijdend werk te laten ontwikkelen, binnen de steeds groter wordende hedendaagse beeldende kunst- en ontwerpdisciplines.

Bereid je webinar voor:

 

MA in Beeldverhaal 

In de opleiding beeldverhaal leer je zowel je grafische en als vertellende vaardigheden te ontplooien. Hierdoor is het programma een unicum in Vlaanderen en daarbuiten. Tijdens de master beeldverhaal ontwikkel je je tot beeldverhaalauteur of autonoom illustrator. Niet alleen fictie komt aan bod, maar ook non-fictie staat op het programma: documentaire, autobiografie, reportage,… Je verdiept je tekentechnische capaciteiten en leert nieuwe technologieën toepassen binnen zowel print- als digitale media. Je oefent verteltechnieken om je eigen verhaal op een persoonlijke manier te kunnen vertellen.

Bereid je webinar voor:

 

MA in Fotografie 

In het masterjaar Fotografie ga je een stap verder in de ontwikkeling van je artistieke identiteit. Het hele jaar door werk je aan een masterproject, begeleid door twee mentoren die je zullen helpen je horizon te verbreden en te verrijken. Je realiseert niet alleen een artistiek project, maar schrijft ook een scriptie waarin je reflecteert op je artistieke praktijk.

Bereid je webinar voor:

 

AUDIOVISULE KUNSTEN

 

MA in Film 

De MA in filmmaken biedt een full-time studieprogramma waarin studenten hun opleiding tot professioneel filmmaker kunnen vervolledigen. De individuele, creatieve praktijk en de eigen verbeelding staan centraal en leiden tot het afstudeerproject dat bestaat uit een single-screen filmwerk en een begeleidend essay. Het academische programma verwelkomt zelfstandige studenten met interesse in verscheidene vormen van hedendaagse cinema en audiovisuele kunsten.

Bereid je webinar voor:

MA in Animatiefilm

Dit programma is een traject binnen de Masteropleiding Animatiefilm, een eenjarig, voltijds kunsteducatie-programma. Het einddoel is het profiel op te bouwen van een onafhankelijke en professionele animatiefilmmaker wiens begrip van de hedendaagse filmcultuur gebaseerd is op een sterk gevoel voor esthetiek en ethiek. Het referentiepunt is de individuele beroepspraktijk en het programma dat leidt tot een masterproject dat zowel een filmwerk op ‘single screen' als een geschreven scriptie omvat

Bereid je webinar voor:

Neem deel aan de infosessie over MA Film & Animatiefilm

STUDENTEN VOORZIENINGEN & DIENST INTERNATIONALISERING

Student zijn is meer dan alleen een opleiding, er is ook huisvesting, financiën, studiebegeleiding, ... Tijdens dit online infomoment beantwoorden onze collega's van de dienst studentenvoorzieningen en de dienst internationalisering met plezier je vragen.

Visit our virtual tour on our campus

Spread the word