Bij Stuvo (studentenvoorzieningen) kan je informeren over op kot gaan, studietoelage, studiefinanciering, mobiliteit, cafetaria's op de campus, sport- en cultuuractiviteiten en psychosociale begeleiding voor studenten. 


BRUSSEL

De dienstverlening voor studenten op Campus Sint-Lukas en Narafi in Brussel gebeurt via Stuvo LUCA Brussel. 

Op kot

Stuvo LUCA Brussel is uitbater van ArtUpkot. Neem een kijkje via de virtual tour in ArtUpkot. Ga naar onze website voor meer info. 

Brik

Ontdek alles over studentenstad Brussel via Brik. Bekijk hun filmpjes over Brussel als studentenstad, studeren in Brussel, op kot en mobiliteit in Brussel of lees de online versie van de studentengids Brussel

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij Stuvo ook terecht voor een spreiding van betaling, renteloze lening of een extra sociale toelage. 

Bekijk het introductiefilmpje van Stuvo LUCA Brussel. 

Video

GENT

De dienstverlening voor studenten op Campus Sint-Lucas in Gent gebeurt via Stuvo LUCA Gent

Op kot

Stuvo LUCA Gent beheert zelf geen eigen studentenhuisvesting. Ga op zoek naar een kot via Kotatgent en let op de vermelding van het conformiteitsattest. In Gent wordt toegezien op de woonkwaliteit en brandveiligheid in studentenhuisvesting via de Vlaamse Wooncode en het Politiereglement op de kamerwoningen. Een conformiteitsattest vormt het bewijs van een controle met positief resultaat.

Studiefinanciering

De sociale dienst van Stuvo kan voor je berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse overheid en/of verminderd studiegeld. Daarnaast kan je bij Stuvo ook terecht voor een spreiding van betaling, renteloze lening of een extra sociale toelage. 

Bekijk het introductiefilmpje van Stuvo LUCA Gent.

Video

LEUVEN

De dienstverlening voor studenten op Campus Lemmens in Leuven gebeurt via de Studentenvoorzieningen KU Leuven.

Bekijk het introductiefilmpje van de Studentenvoorzieningen KU Leuven

Video

Specifieke infosessie: Op kot in Leuven

Ontdek alles over Kotwijs.be, het Kotlabel en de KU Leuven-residenties in Leuven.

Video

GENK

De dienstverlening voor studenten op Campus C-Mine in Genk gebeurt via Stuvo UCLL.

Bekijk het introductiefilmpje van Stuvo UCLL.