'Para ruimte voor kunst en precariteit' kunst in zwalm 2021

Internal Financing

Het onderzoeksproject wil gezamenlijke organisatievormen met andere distributiewijzen ontwikkelen die nieuwe politieke subjectiviteiten laten ontstaan en verspreiden via de marge. Het gaat daarbij uit van het potentieel van precarisering -wanneer het ‘onzeker maken’ haar dreigende kracht verliest- als verzet tegen neoliberale machtsvormen. Precariteit gaat daarbij uit van de conditie van wederzijdse afhankelijkheid waaronder überhaupt menselijke en niet menselijke wezens leven. Maatschappelijke transformaties zien we dan ook plaatsvinden op het niveau van relaties en interacties. We willen daarom het pKp (para ruimte voor KUNST en precariteit) uittesten en ontwikkelen. Het pKp verhoudt zich ‘naast, binnen, tijdens, in tegenstelling tot’ (para) andere georganiseerde ruimtes. Zo kan het omgevingen, ook deze van waaruit we zelf individueel handelen en spreken, kwetsbaar maken en deze uit hun normatieve verbanden halen om zo een ander verhouden tot en re-distribueren (als herverdelen en verspreiden) van bestaande waarden en betekenissen mogelijk te maken (precair maken). We willen dit onderzoeken als een artistieke praxis die tevens een educatief proces op gang brengt.

Onderzoeker: Stijn Van Dorpe

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2021 - 2022