vr 24.03.2023, 20u - 22u

LUCA Campus Lemmens, Leuven

Concertzaal

Concert
© Tom De Visscher

LUCA Choir
Kurt Bikkembergs, dirigent
 

Jules Van Nuffel (1883-1953) staat centraal in dit programma rond vijf eeuwen koormuziek. Ondanks het feit dat hij voornamelijk kerkmuziek (missen, psalmen en liederen) componeerde, kan Van Nuffel gezien worden als een van de meest toonaangevende Vlaamse componisten van de 20e eeuw. Zijn muziek beantwoordde niet enkel aan de liturgische normen van die tijd, maar was ook op artistiek-muzikaal niveau van hoge kwaliteit. De duidelijke impressionistische trekken die veel van zijn werken vertonen, zorgden ervoor dat hij in zijn tijd vaak als ‘eerder gewaagd’ gezien werd.

Zowel in het genre van de motet als dat van de psalm voelde Van Nuffel zich erg thuis. Het Griekse woord ‘psalm’ wordt letterlijk vertaald als ‘spreekgezang met snaarbegeleiding’, en kan gezien worden als Bijbelse poëzie. Een motet is een benaming die gebruikt wordt voor een kort, meerstemming werk voor zangers. Het genre ontstond in de middeleeuwen, waar het vaak niet meer was dan een ritmische uitbreiding op een tekst. In de renaissance ontwikkelde het motet zich, er werden voornamelijk nog religieuze teksten gebruikt (vaak psalmen of andere Bijbelste teksten) en het profane karakter verdween geleidelijk aan.

Naast Van Nuffel, belichten we ook de Mechelse Philippus De Monte (1521-1603), die eveneens zijn stempel heeft gedrukt op de koormuziek van de voorbije eeuwen. Hij was een componist uit de Renaissance en een absoluut meester in de kunst van de madrigalen. Aanvankelijk componeerde hij innovatief, bijna vooruitstrevend, met uitgebreide chromatische wendingen om zo de tekst te benadrukken. Nadien evolueerde hij naar een eenvoudigere, mildere stijl, met minder polyfonische structuren, maar eerder met korte thema’s en motieven.

Met William Henry Harris (1883-1973) bevinden we ons opnieuw in de twintigste eeuw. Zijn oeuvre omvat hoofdzakelijk Anglicaanse kerkmuziek. Het motet Bring us o Lord (1959), een relatief laat werk, is getoonzet op een religieus gedicht van de hand van John Donne. Het bouwt op van ingetogen naar expressief, zonder daarbij op een al te uitgesproken manier tot een cadens te komen. Daarna concludeert het werk met een nederig en bescheiden ‘Amen’.

Programma

Van Nuffel: Psalmen en motetten 

De Monte: Psalmen 

William Henry Harris: Motet ‘Bring us o Lord’

Aangevuld met werk van William Byrd, Benjamin Britten, Raymond Schroyens, Kurrt Bikkembergs en Vic Nees

Spread the word