copyright foto Gina Siliquini

Masculinities+: Inclusive Articulations and Practices in Fashion, Media and Popular Culture

De samenleving van de 21e eeuw is niet langer die van de Mad Men uit de jaren '50. Willen we het beeld van wat mannelijkheid is aanpassen aan de realiteit van de 21ste eeuw dan is er nood aan een fundamenteel debat en aan een cultureel discours hierover in diverse, culturele contexten. Dirk Reynders en Hilde Van den Bulck zwengelen dit debat aan met een publicatie en een symposium die media, pop culture en mode-industrie zal aanzetten tot de eerste stappen naar dialoog tussen beeld en 21ste-eeuwse realiteit.

Dirk Reynders en Hilde Van den Bulck brengen voor dit boek een breed scala aan bijdragen samen over interdisciplinaire, collaboratieve maakpraktijken met een maatschappelijk betrokken en kritisch perspectief. Ze bundelen hiermee een stand van zaken in de theorie, best practices en casestudy's van kritisch geëngageerde praktijken op het gebied van mannelijkheid en maken ze toegankelijk voor studenten, docenten maar ook professionals en het kritische debat in het algemeen.

Ze gaan hierbij verder dan een louter historische, psychologische en cognitieve benadering. Bijdrages van educators, kunstenaars, historici, ontwerpers, critici, activisten en beeldmakers pakken gendervooroordelen aan en nemen institutionele barrières weg. De combinatie van essays, interviews, casestudies en creatieve projecten biedt een ongeziene diversiteit aan gedachten, perspectieven en ervaringen over het onderwerp.

Met dit boek en dit symposium worden niet alleen verschillende identiteiten geëerd, het inspireert kunstenaars en ontwerpers om systematisch nieuwe wegen in te slaan en veranderingen op het gebied van mannelijkheid tot stand te brengen.

Boeklancering

De publicatie wordt gelanceerd tijdens een symposium. Binnenkort volgt er meer hierover.

Over de auteurs

Dirk Reynders is docent aan LUCA School of Arts en doceert de vakken semiotiek, beeldcultuur en visuele communicatie. Zijn onderzoek focust op gender studies & mediacultuur, zijn interessegebieden hierbinnen zijn visual arts, fashion culture, en pop culture vanuit een inclusief perspectief. 

Hilde Van den Bulck doceert mediabeleid en mediacultuur aan de Drexel University (Philadelphia). Ze combineert expertise in mediastructuren en -beleid met een diepgaand inzicht in mediacultuur. Ze analyseert de relatie tussen mediacultuur en collectieve identiteiten en focust op celebrity cultuur.  

Organisatie

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

Spread the word