Hoe kunnen creatieven zich staande houden tegenover de continue fundamentele veranderingen binnen het reclamevak enerzijds en de impact op de consument van zowel technologie, big data, sociale structuren, economie als van marketing anderzijds ? Is er een noodzaak om de creatieve adviseur/concepteur te refreshen ? 

Dat zijn de centrale vragen van een onderzoeksproject van Anneke Rombaut en de antwoorden op die vragen leest u binnenkort in een publicatie
 

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

Spread the word