Over

Dit onderzoeksproject vestigt de aandacht op de methodologische vragen van artistiek onderzoek in het muziekonderwijs. Aangezien we het kunstenaarschap van een muziekpedagoog definiëren binnen het muzikale onderwijs- en leerproces, en niet in een muzikaal product, is het essentieel om real time artistieke interventies op een valide en betrouwbare manier te reconstrueren en te communiceren. Dit inzicht schept een interessante methodologische uitdaging. Vertrekkend van een bestaand conceptueel kader (gebaseerd op het artistiek doctoraatsonderzoek van Thomas De Baets), bestuderen we vier specifieke gevallen van muziekpedagogische praktijk. We verkennen verschillende mogelijkheden om deze interventies in kaart te brengen. Hierbij beschouwen we de deelnemende muziekpedagogen als volwaardige (artistieke) mede-onderzoekers. Dit project is een belangrijke methodologische verkenning die toekomstig artistiek onderzoek in de muziekpedagogie kan informeren, ondersteunen en sturen. Het belangrijkste onderzoeksdoel is het ontwikkelen van een nieuwe onderzoeksmethode. Het onderzoeksproject resulteert in een symposium en de publicatie van een methodologisch handboek.

Onderzoekers:

  • Thomas De Baets (projectleider, KU Leuven/LUCA)
  • Thade Buchborn (Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach, Berlin)
  • Ferre Laevers (KU Leuven)
  • Adri de Vugt (Koninlijk Conservatiorium Den Haag)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2013 - 2015