Sara Vertongen

Sara Vertongen – actrice / theatermaker

volgde de acteursopleiding aan de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen. Als dochter van een Engelse moeder, deed ze haar stageproject in het Dartington College of Arts in Devon. Sara werkte sindsdien voor de grote gezelschappen in Vlaanderen zoals Het Toneelhuis, HETPALEIS en KVS maar ook voor de kleinere: Action Malaise (Ivan Vrambout) , Union Suspecte (Chokri Ben Chikha en Ruud Gielens). Ook werkte ze voor het franstalige Théâtre de la Galafronie.

Samen met actrice Veva De Blauwe vormde ze enkele jaren een duo, dat voorstellingen maakte in opdracht van Vlaamse kunstencentra: de Monty, Limelight (nu BUDA)en Netwerk Aalst; eigen speelteksten die o.a gebaseerd waren op teksten van Bukowski, de Beauvoir, Amélie Nothomb. Daarnaast speelde ze de vrouwelijke hoofdrol in de verfilming van Eriek Verpales Olivetti 82 en aanzienlijke rollen in de bekroonde kortfilm NOW/HERE en de Eén reeks Het Goddelijk Monster .

Sinds 2005 ging ze twee grote engagementen aan:

Eén als maker, waarbij ze een aantal projecten uitwerkte in opdracht van Kunstencentrum De Werf in Brugge.

Het andere engagement maakt ze, in de eerste plaats als speler, tegenover het Leuvense muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding waar ze sinds januari 2013 vast bij het gezelschap hoort.

Als actrice is Sara in de eerste plaats altijd op zoek naar nieuwe omgangsvormen met het publiek.  Zoals in de opstart van het Sprookjesbordeel. Maar evengoed door, veruit als enige vrouw, te gaan spelen in het Stand-Up Comedy circuit. Of door, zoals bij Braakland/ZheBilding , te werken met live-muzikanten.

“Bij het spelen tracht ik zoveel mogelijk de beleving van het materiaal, de emotie, bij het publiek te leggen. Ondermeer door volop de humor in een tekst op te zoeken. En net op het moment dat de mensen zich daar behaaglijk bij beginnen te voelen, hen een vriendelijke kaakslag toe te brengen.”

Sara’s reden om wel of niet in projecten te stappen, ligt hoofdzakelijk in de thema’s die een maker naar voren schuift. Omdat die hem of haar raken / uit evenwicht brengen. Ze voelt zich vooral tot hedendaagse thema’s aangetrokken. Het gezamenlijk onderzoeksproces fascineert haar. Eerst als mens. Dan als speelster. Omdat ze in het spelen de kans ziet om dat zoekproces luid en duidelijk verder te zetten in dialoog met het publiek: “Omdat ik het belangrijk vind dat erover gepraat wordt.

Ze heeft dan ook steeds een grote inbreng bij alle projecten waar ze in meestapt (soms zelfs als schrijver…) en maakte ze naast haar eigen locatietheatercyclus Naast ook bijv een locatieproject met amateurs bij de sociaal-artistieke werking ‘De Figuranten’ in Menen.

“Wij, als theatermakers stellen altijd een politieke daad , door een groep mensen samen te brengen en hen te vragen te luisteren. Dus wil ik voorstellingen maken waarover in het café erna het gesprek niet over de vorm of kwaliteiten van de spelers gaat, maar over de inhoud…”

Gesprekstof te over. Van de toestand in Oost-Congo in Vive l’ Afrique, de migratiestroom uit Afrika in L’ Hafa, de ophemeling en neergang van een publiek figuur in Kaspar/Kasperkasperken, “zinloos” geweld bij jongeren in Immaculata, angst voor het vreemde in 1400 Monstreux en grootstedelijke eenzaamheid in onze supermarktcultuur in Over naar jou / Weer over naar jou en haar eigen Blancmange en Naast  de verpletterende verantwoordelijkheid die elk mens draagt in Hitler is dood en Hebzucht tot het belang van een simpele aanraking in het Sprookjesbordeel

Sinds haar bijdrage aan het onderzoeksproject rond Oral History is Sara als gastdocent Drama betrokken bij LUCA Drama.