Over

Deze PWO zet in op het gebruik van nieuwe technologie om facetten van het onzichtbare spectrum zichtbaar te maken en te onderzoeken hoe ze een meerwaarde kunnen bieden voor het medium fotografie. Het onderzoek focust op 2 case-studies waarbij eerst van data naar synthetische beeldvorming wordt gewerkt via AI en in een tweede case study mogelijkheden van geluid naar synthetische beeldvorming worden getest.

Onderzoekseenheid: LaboPro

Looptijd: 2021 - 2023

Onderzoekers

Lieven Verkens

Wouter Devriese