Over

Sound Type is begonnen met het idee om een speciale set grafische symbolen te ontwikkelen waarmee de informatie van de soundtrack in audiovisuele communicatie en van audiovisuele werken op het scherm en op het beeld zelf kan worden gevisualiseerd. De beoogde reeks symbolen is bedoeld als uitbreiding en verbetering van de tekens en tekens die momenteel worden gebruikt bij ondertiteling voor slechthorenden, aangezien deze vorm van ondertiteling hoofdzakelijk en alleen het verbale gedeelte van de soundtrack transcribeert. Tegelijkertijd zouden de abstracte symbolen een esthetische waarde voor zichzelf kunnen krijgen, vooral in combinatie met bewegende beelden.
Via dit OPAK-impulsproject hebben Jan Peeters en Frederik Berlaen de basisprincipes voor een dergelijk tekensysteem bepaald (het moet economisch en intuïtief zijn) en drie 'niveaus' in dit systeem gedefinieerd, die kunnen samenvallen met het ontwerpproces (een basisset van bouweenheden / de manieren om deze eenheden aan te passen / de tekens dynamisch te maken). Vervolgens werd een methode uitgewerkt om geluidsattributen te verbinden met grafische parameters, en werd de creatie van de grafische symbolen via programmering getest. De toegepaste methode en technologie maken het mogelijk een virtueel oneindig aantal tekens te creëren, die alle reageren op een coherente onderliggende logica van het afbeelden van geluiden. Zo heeft het impulsproject het concept klaargemaakt voor prototyping.
Als je een grafisch ontwerper / letterontwerper bent met interesse in design-georiënteerde programmatie, en je wil deelnemen aan de verdere ontwikkeling van dit artistiek onderzoeksproject, bv. als Masterproject of doctoraat, neem dan contact op met Jan Peeters of Frederik Berlaen.
Project blog: soundtype.tumblr.com

Onderzoekers:

  • Jan Peeters (projectleider, KULeuven / LUCA)
  • Frederik Berlaen (LUCA)

Onderzoekseenheid: Image

Looptijd: 2014 - 2016