LUCA Upstairs, het intern stagebureau van de bacheloropleiding Interieurvormgeving, werd verkozen tot 3de meest belovende pedagogisch project door Uniservitate, een wereldwijd netwerk dat "service learning" promoot. Design for Impact kreeg een eervolle vermelding.

Case study 

LUCA Upstairs presenteerde zichzelf aan de hand van een project dat ze uitwerkten voor het residentieel therapeutisch centrum 'Ter Wende' in Leuven. Verschillende partijen werden betrokken bij ontwerp. Studenten onderzochten de noden van het centrum en haar bewoners. Ze gingen hiervoor niet alleen in dialoog met de bewoners, maar ook met experts en partners, zochten naar good practices en reflecteerden over mogelijke voorstellen.

Dit gedegen onderzoek leidde tot een concept dat zorgt voor betere woon- en werkomgeving voor bewoners en zorgpersoneel, maar ook tot studenten die beter gewapend zijn voor toekomstige opdrachten, die werkveldervaring opdeden en in staat zijn diverse technieken te gebruiken die een gepersonaliseerde invulling geven aan een zeer specifieke ruimte.  

Service learning?

Het is een mooi staaltje van "service-learning" ofte leren door maatschappelijk engagement, een onderwijsvorm waarin dienen, reflecteren en leren centraal staan. Studenten dienen de maatschappij door zich in een concrete gemeenschap te engageren. Ze reflecteren daarbij op een gestructureerde wijze over hun ervaringen, en aldus leren ze op academisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak.

Het intern stagebureau LUCA Upstairs brengt studenten in contact met alumni en werkveld en leidt tot meerwaardes voor elk van de betrokken partners. 

Peter Vanooteghem, coördinator
Spread the word