About

Dit project wil via een buitenschools STEM-model van action learning jongeren en (jong)volwassenen opnieuw verbinden met het produceren en begrijpen van hun voedsel via digitale en duurzame voedselsystemen. Een sterke en betrouwbare band met onze levensmiddelen is fundamenteel voor het algemeen welzijn. Ik ben wat ik weet. Een herwonnen basiscontrole over je eigen voeding opent gigantische perspectieven in een ondernemende en coöperatieve context.
STEM & VORK is ons ambitieus STEM-programma voor een duurzamer lokaal voedselsysteem. We willen met het open-source gebruik van intelligente sensoren, robotisering, AI en big data nieuwe vormen van stads-agroproductie opzetten die een lokaal, veerkrachtig en eerlijk voedselsysteem mogelijk maken.

In het project worden diverse ateliers aangeboden die bouwen op de gemeenschappelijke noemer voeding. Atelier Carottier is een zoektocht voor kleine telers om slimme tools zoals een Aquaponics en een Farmbot of gerobotiseerd groentebed  te combineren met de principes uit de permacultuur. In het Atelier Biosystemen wordt actief aangeleerd hoe natuurlijke intelligentie ons kan leren duurzaam om te gaan met voeding en materiaal.

Door onderaan aan de voedselketen te ontwikkelen en de productiekracht met meesterschap, autonomie en transparantie te beheersen willen we de jongeren verantwoordelijk maken voor de wereld om hen heen. Een wereld die verder gaat dan kunstmatige materiële schaarste waar structurele beperkingen en conflicten over middelen niet langer menselijke interacties dicteren.

Onderzoekseenheid: LABOPro

Looptijd: 2021 - 2023

Financiering: Vlaanderen - Agentschap Innoveren & Ondernemen

Partners:

 • Hoofdpartner
  LUCA School of Arts
   
 • Project partners
  Odisee
  Masala
  Ekoli
  ILVO

Researchers

Valery De Smedt

Wim Forceville

Annelies Goffin

Kobe Ardui