Supervisory team

Katrien Dreessen
Teis De Greve
Selina Schepers

Stiemerlab

National Financing

Stiemerlab is een citizen science project dat de waterkwaliteit van de Stiemer (een beek in Genk) in kaart wil brengen. Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemer en Stiemervallei. 

‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken. Het project wil burgers actief betrekken, onder meer door hen te trainen als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren data te verzamelen over de waterkwaliteit in de Stiemer. Daarnaast kunnen burgers ook participeren in het in kaart brengen van de biologische waterkwaliteit via het nemen van waterstalen op verschillende locaties in de Stiemervallei. De bekomen resultaten worden vervolgens gevisualiseerd op een toegankelijke manier naar een breed publiek  in de publieke ruimte en op een open online platform  Het doel van dit project is enerzijds om te waterkwaliteit van de Stiemerbeek over een lange periode op te volgen en anderzijds inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2020 - 2021

Financiering: Vlaamse Overheid

Partners:

 • Leidende partner:
  LUCA School of Arts
   
 • Project partners:
  VITO
  Centrum voor Milieukunde - UHasselt
  Stad Genk
  Vlaamse Milieumaatschappij

Onderzoekers

Katrien Dreessen
Teis De Greve
Selina Schepers