19.04.2021

Studenten Narafi brengen designprojecten van LUCA Upstairs in beeld

LUCA Upstairs dat is het interne stagebureau van LUCA Interieurvormgeving. Elk jaar realiseert een geselecteerd team van nationale en internationale studenten onder de begeleiding van een #LUCAalumnus zes geselecteerde projecten. Gedurende zes weken werken zes designteams aan een opzet, ontwerp en concept. De wisselwerking tijdens het ontwerpproces gebeurt continu tot aan de tentoonstelling waar elk designteam aan hun opdrachtgevers en alle geïnteresseerden het finale resultaat voorstellen aan de opdrachtgever. Na die zes weken blijven enkel de alumni over om het project verder uit te werken tot een uitvoerbaar project en eventueel ook tot de uitvoering.

Projecten van dit stagebureau zullen nu ook in beeld gebracht worden door studenten Film-Televisie-Video en Fotografie van Narafi.  

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.