About

Sylvie Vandenhoucke, PhD in the Arts

Dit onderzoeksproject focust op hoe de beperkingen van een digitaal/technologisch instrumentarium kunnen worden ingezet om - via domeinshift (Sennett) - het falende systeem als strategie in de kunstpraktijk te bevragen met name vanuit de glasdiscipline. Binnen het uitgebreide domein van systemen in de hedendaagse kunst neemt het falen of het afwijken van het perfecte systeem een bijzondere plaats in. Vertrekkende vanuit een digitaal instrumentarium, met name de 3D-scan technologie, en de beperkingen van dit systeem om glas te registreren, wordt onderzocht hoe deze technologie, wanneer deze wordt losgekoppeld van haar functie, innovatieve strategieën en denkpistes in de kunstpraktijk kan genereren. Vanuit het perspectief van de glasdiscipline zal zowel industrieel glas, natuurlijk glas (vulkanisch) en het door de kunstenaar gemanipuleerde glas (bv. pâte de verre) onderzocht worden. Het onderzoek situeert zich in het ruimere discours van de tweespalt kunstenaar-machine (oa Ingold, Sennett, Polanyi, Heidegger, Elkin, Gottschalk).

Supervisors:

  • Dr. Lut Pil (supervisor, KU Leuven/LUCA)
  • Dr. Volkmar Mühleis (supervisor, KU Leuven/LUCA)

Research unit: Image

Duration: 2020 - 2024