do 08.11.2012, Volledige dag

Campus Sint-Lukas Brussel

Lezing en congres

Op 8 november 2012 vond het symposium ‘Evalueren in het hoger kunst- en ontwerponderwijs’ plaats in Sint-Lukas Brussel. Meer dan honderd deelnemers schreven er zich voor in. ‘s Ochtends lichtten Susan Orr (Sheffield Hallam University) en Lies Declerck (LUCA School of Arts) hun bevindingen uit etnografisch onderzoek toe.In de namiddag discussieerden de deelnemers tijdens rondetafelgesprekken over hun ervaringen met evalueren en hun ideeën over veranderingen m.b.t. hun eigen evaluatiepraktijken. Ze gebruikten daarbij de inspiratiegids.

De verschillende presentaties van de dag werden gepubliceerd. De videoregistraties en de powerpointpresentaties vind je hieronder.

Introductie door José Depuydt

Video

Hans Verplancke – Inleiding

Video

Susan Orr – Art and Design Assessment – A journey from accuracy to zing’

Video

Lies Declerck – ‘Een vergelijkende gevalstudie van kunst- en ontwerpgerichte evaluaties’

Video

Thomas Bellinck – Voordracht van de tekst ‘Beste student’ van Jorre Vandenbussche

Video
Spread the word