Keuzetraject in de MA Beeldende Kunsten
60 studiepunten / 1 jaar
Campus Brussel / Sint-Lukas

De opleiding Vrije Kunsten van Sint-Lukas Brussel staat voor een brede waaier aan artistieke mogelijkheden. Als student ben je vrij om je te ontwikkelen binnen de verschillende disciplines van de hedendaagse kunst: naast schilderkunst, sculptuur, vrije grafiek, tekenen en mixed media is er ook ruimte voor een vrije, interdisciplinaire of projectmatige aanpak. Er bestaan geen "schotten" meer tussen de diverse ateliers.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De masteropleiding vrije kunsten is een verdiepende opleiding met een intensief programma van één jaar. De opleiding heeft een sterk internationaal karakter. Als afgestudeerde van de bacheloropleiding werk je er samen met buitenlandse studenten die, aangetrokken door de grootstedelijke context en het sterke profiel van de opleiding, naar Sint-Lukas Brussel komen om hun master te doen. Daarnaast neem je deel aan theorieseminaries, workshops, excursies en collectieve toonmomenten. Begeleid door een team docenten en gastdocenten werk je aan een individueel masterproject en een masterscriptie. Aan het eind van het jaar presenteer je dat masterproject aan een jury. 
 

In de Master Vrije kunsten bestaan er geen beperkingen qua medium of techniek. Alle technische voorzieningen op de campus staan tot je beschikking. Het enige imperatief is het imperatief van de kunst. In de praktijk betekent dit een focus op visuele en conceptuele finesse, productieve zelfbevraging en een benadering van onderzoek vanuit de verbeelding. De artistieke intuïtie van de student wordt niet verbannen van de werkvloer, maar kan kritisch worden ontleed – niet uit wantrouwen maar uit respect. De groep masterstudenten vormt een internationale micro-gemeenschap binnen de school en, breder, binnen de stad; individueel werk gebeurt in nauw contact met anderen. De output van studenten wordt gekaderd en beschouwd met behulp van impulsen gegenereerd tijdens groepsdiscussies, theorie-seminaries, gastcolleges, workshops en excursies. De bloeiende hedendaagse kunstscène in Brussel fungeert als klankbord en receptiemedium.

Je programma

De masterproef

De masterproef bestaat uit een beeldend werk. Je realiseert dit werk en presenteert het aan een jury van interne en externe deskundigen tijdens een tentoonstelling of een andere vorm van publieke presentatie. Je onderbouwt en contextualiseert je werk met een scriptie waarmee je je werk situeert binnen of tegenover bestaande literatuur en debatten. Hiermee bewijs je dat je je kan oriënteren binnen het veld van de gekozen artistieke discipline.

Voor je masterproef kan je gebruikmaken van technische en productionele ondersteuning en doe je een beroep op het advies van de studiebegeleiders. Toch bewijs je met je masterproef dat je in grote mate zelfstandig werkt.

Evt. Discipline-specifieke tekst 

Inspiratie voor je masterproef

Studio & critical practice

Je krijgt intensieve individuele een groepscoaching en volgt ontwikkelingen en activiteiten over hedendaagse kunst op de voet. Je bezoekt regelmatig tentoonstellingen met medestudenten en voert interviews met kunstenaars, curatoren en andere acteurs uit de nationale en internationale kunstwereld. Op deze manier ontwikkel je een kritisch-reflectieve kijk op de hedendaagse kunstwereld. In het deel Critical Practice ontwikkel je je onderzoeks- en analytische vaardigheden verder om discoursief te kunnen reflecteren over je artistieke praktijk.

Seminars

Seminars maken deel uit van de masteropleiding. LUCA heeft een bijzonder rijk en gediversifieerd aanbod aan research seminars die gevoed wordt door de onderzoekseenheden van onze campussen uit Brussel, Gent, Genk en Leuven. Iedere campus heeft zijn eigen onderzoekers, onderzoekstradities en focus. Samen met je coördinator selecteer je twee seminars die  aanleunen bij jouw ambities. Je kan hierbij ook kiezen uit seminars die aangeboden worden door de KU Leuven of haar associatiepartners.

Je docenten

Tijdens je opleiding word je begeleid door een divers team van docenten met expertise in schilderkunst, vrije grafiek, sculptuur, mixed media, video, film, foto en tekenen. Het zijn kunstenaars met een actieve praktijk in de internationale context van de hedendaagse kunst. Ook je theoriedocenten zijn naast hun onderwijstaken actief als schrijver, onderzoeker, curator, spreker.

Masterdocenten Vrije Kunsten

Richard Venlet

Michael Van den Abeele

Sara Deraedt

Mitja Tusek

Liesbeth Decan

Volkmar Mühleis

Dirk Pültau

Nicola Setari

Johan Teirlinck

Camiel van Winkel

Recente gastdocenten:

Melissa Gordon

Zoë Gray

Monika Stricker

Stephen Wilson

Docenten in de Research seminars

Peter Anthonissen, Herman Asselberghs, Mariske Broeckmeyer, Vincent Caers, Kris Cuppens, Boris Debackere, Peter De Graeve, Robbrecht Desmet, Jeroen D’hoe, Leen Engelen, Pablo Hannon, Steven Huybrechts, Peter Jacquemyn, Jeroen Laureys, Steven Lenaers, Frank Maet, Ans Mertens, Volkmar Mühleis, Els Opsomer, Jan Pillaert, Peter Schuermans, Lieven Segers, Nicola Setari, Johan Teirlinck, Pascal Vandelanoitte, Bert Vandenbussche, Katrien Van Haute, Tom Van Imschoot, Patrick Verlaak, Rosanne Van Klaveren, Esther Venrooij, Klaas Verpoest, Jasper Vrancken, Kristof Vrancken.

Waar heb je les?

High tech werkplaatsen

Je kan gebruikmaken van alle werkplaatsen, van grafische technieken (zoals zeefdruk en ets) over metaal- en houtbewerking tot video- en audiomontage. Je krijgt er ondersteuning en tips van experts om technieken uit te oefenen of je werk te realiseren. 

  • Printmaking: voor etsen, hout- en linosneden en zeefdruk
  • LUCAcontruct: metaal en hout bewerken
  • LUCAprint: multimediaal werk of werk voor druk uitvoeren
  • LUCAlab: 3D-printers, een lasercutter en een machine om in zachte materialen te snijden en harde materialen te graveren

Experimenteerruimte voor masterstudenten 

Onze masterstudenten kunnen op een apart verdiep zelfstandig werken aan individuele creaties, proefopstellingen doen en groepspresentaties geven.

Brussel, een artistiek centrum

Door het internationale karakter van de opleiding en de grootstedelijke omgeving is campus Sint-Lukas Brussel dé plek waar binnen- en buitenlandse kunststudenten elkaar ontmoeten. Er is een grote synergie tussen de vele verschillende culturen en nationaliteiten binnen de opleiding. Door de permanente wisselwerking worden studenten uitgedaagd en geprikkeld om hun eigen grenzen te verleggen en ervaren zij hoe open, dicht en bereikbaar de (hele) wereld is. De globalisering van de hedendaagse kunst komt zowel in de theorie- als in de praktijklessen aan bod. Ook de workshops en (buitenlandse) excursies getuigen hiervan.

Na je studie

Onze oud-studenten gaan aan de slag als beeldend kunstenaar, curator, leraar of docent in het kunstonderwijs, of bouwen een carrière op in de cultuursector. Sommige van onze alumni hebben als een kunstenaar een grote naam opgebouwd, zoals bijvoorbeeld Luc Tuymans en Hans Op de Beeck.

Verkorte educatieve master

Behaal je je diploma van artistieke master en wil je toch graag leraar worden? Dan kan je kiezen voor een verkorte educatieve masteropleiding. EDU by LUCA biedt de mogelijkheid om in versneld tempo je competenties in het secundair en deeltijds kunstonderwijs te verwerven. Studenten die het verkort traject van 60 studiepunten opnemen, tekenen in voor een voltijds programma van één jaar. Wie werk en gezin wil combineren, kan kiezen om het verkort traject over twee jaar te spreiden.

Edu bundelt de (verkorte) lerarenopleidingen voor het secundair onderwijs aangeboden door KU Leuven, LUCA School of Arts en VIVES. 

Na Sint-Lukas Brussel ging ik naar het HISK en de Rijksakademie in Amsterdam. Ik ontmoette er mensen uit de internationale kunstsector. Na die beginperiode kwam mijn internationale loopbaan als kunstenaar op gang. Vandaag heb ik een atelier met enkele medewerkers en ben ik gastdocent aan verschillende academies en universiteiten.”

Hans Op De Beeck

Starten

Om in te schrijven voor een masteropleiding dien je over een Academisch Bachelordiploma te beschikken dat rechtstreeks toegang verleent.

Heb je een verwant Academisch Bachelordiploma of een Professioneel Bachelordiploma? Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om in te stromen in de masteropleiding na het volgen van een schakel- of voorbereidingsprogramma. Als er geen schakel- of voorbereidingsprogramma bestaat, kan je informeren naar de mogelijkheid om als zij-instromer in de bachelor in te schrijven.

Kom langs

Kom langs bij ons op de campus

Onderwijsbeurzen in je buurt

LUCA neemt jaarlijks deel aan diverse onderwijsbeurzen. Normaalgezien voor jou een ideaal moment om ons bij jou in de buurt een eerste keer te ontmoeten. 

Omwille van het coronavirus zal de SID-in er in 2021 anders uitzien. We bekijken samen met het ministerie van Onderwijs en Vorming hoe we dit kunnen doen.

Nog vragen?

Contacteer ons : 

Paleizenstraat 70
1030 Brussel
+32 2 250 11 00

bk.brussel@luca-arts.be

facebook and instagram

Zit je nog met vragen over de kwaliteit van onze opleiding? Klik hier.