Supervisory team

Anja Veirman

Textile Dialogues

Internal Financing

Het onderzoek is gericht op het exploreren van nieuwe formats van documenteren, kennisdelen en artistieke co-creatie volgens de leidraad ‘thinking through making’ (o.a. Ingold 2013). Om de complexe en gelaagde relatie tussen rituele en artistieke praktijken bij het maken en dragen van moddertextiel in beeld te brengen experimenteren we met een collaboratieve en performatieve werkwijze, die leidt tot vernieuwende formats en montages die vervolgens weer aan de betrokken participanten worden voorgelegd.
Het interdisciplinaire onderzoek van de bestudeerde maakprocessen, zowel de textiele als de audiovisuele, is tevens een bijdrage tot het onderzoek naar nieuwe - symmetrische - vormen van samenwerking in het domein van kennis- en audiovisuele creatie. Wat zijn de mogelijkheden, uitdagingen en moeilijkheden van cross-culturele cocreatie bij het construeren van innoverende, meervoudige narratieven? En kan deze werkwijze leiden naar een audiovisueel werk dat in staat een transculturele ervaring op te wekken? Deze vraagstellingen worden uitgediept via literatuurstudies en een publicatie, en resulteren in 2 audiovisuele werken - een video-installatie en een documentaire.

Research Unit: Image

Duration: 2019 - 2021

Onderzoekers

Anja Veirman