Over

"Into the Wild" heeft tot doel een nieuw gevormd onderzoeksconsortium voor te bereiden op toekomstig BOF-onderzoek2 (KU Leuven). Het onderzoeksteam spreekt de ambitie uit om hun multidisciplinaire onderzoeksbenadering te ontwikkelen en om te zetten in een interdisciplinaire onderzoeksstrategie. Dit vereist een verregaande synergie tussen de diverse onderzoeksperspectieven. Het voorgestelde project onderzoekt de complexiteit van muzikale communicatie in ensemblespel. Ensemblespel (partituurgebaseerd of vrije improvisatie) is vaak beschreven als een soort conversatie tussen musici. Vertrekkende van deze conversatie-metafoor, verkent het voorgestelde project methodologische en analytische synergieën tussen bestaande lijnen van onderzoek naar multimodale interactie en muzikaal ensemblespel, met het oog op het opzetten van een duurzame interdisciplinaire samenwerking. Het project streeft naar de integratie van de volgende onderzoekslijnen: (1) muziekuitvoeringsanalyse, (2) analyse van visuele aandachtsverdeling, en (3) multimodale gespreksanalyse. Dit project steunt op de recente ontwikkeling van technologische instrumenten die toelaten om communicatie in kaart te brengen in een ecologische setting ("in het wild"), met andere woorden, in de artistieke praktijk zelf, in tegenstelling tot de traditionele laboratoriumsetting. Meer specifiek zal state-of-the-art meetapparatuur zoals mobiele eye-tracking technologie voor het meten van de visuele aandachtsverdeling worden toegepast, evenals analyse-instrumenten voor het verwerken van multimodale data. De methodologische verkenning omvat drie goed gedefinieerde casussen in een kamermuziekcontext. Voor elke casus worden gegevens verzameld van twee repetities en één concertuitvoering. We opteren voor een opeenvolgend onderzoeksdesign waarbij de methode tweemaal verfijnd en aangescherpt wordt. Deze pilootstudie is een essentiële stap met het oog op artistiek gedreven interdisciplinair vervolgonderzoek.

Onderzoekers:

  • Stijn Vervliet (projectleider, LUCA)
  • Thomas De Baets (KU Leuven/LUCA)
  • Geert Brône (KU Leuven)
  • Kurt Feyaerts (KU Leuven)
  • Toon Goedemé (KU Leuven)

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2014 - 2016