Supervisory team

Jelle De Grauwe

Theatermaken als praxis in het kunstsecundair onderwijs.

Internal Financing

Binnen de kunsteducatie en het kunstonderwijs is er vaak nog sprake van een ‘actieve’ dominantie: leren over en door middel van kunst doe je al handelend, door zelf met artistieke media aan de slag te gaan. Vanuit een geloof in de meerwaarde van verstrengeling tussen beschouwing en creatie, onderzoekt het project hoe beide componenten binnen opleidingen woordkunst-drama (KSO) kunnen versmelten tot praxis. Beschouwing duidt op alle mogelijke receptieve en reflectieve vormen van leren en wordt gekoppeld aan het begrip ‘wereldgericht’ onderwijs zoals door onderwijsfilosoof Gert Biesta geïntroduceerd: hoe kan beschouwing de blik van leerlingen op de wereld richten en hen zo in de wereld leren te (be)staan als mens én theatermaker.
Een literatuurstudie analyseert begrippen zoals ‘receptie’, ‘reflectie’ en ‘beschouwing’ inhoudelijk. Daarnaast wordt een pilootproject opgezet met leerlingen woordkunst-drama (Stedelijk Lyceum Cadix – Antwerpen). Finaliteit zijn individuele creaties vanuit een opgelegd thema. Als voorbereiding op het creatieproces worden beschouwende werkvormen ingezet die de basis moeten leggen voor een inhoudelijk sterk en doordacht maakproces. Die beschouwing moet het thema breed benaderen, actief en zelfs artistiek van karakter zijn én de leerlingen uitnodigen tot verkenning van en dialoog met de wereld buiten de schoolmuren. Kunstenaars én studenten EMA drama geven de beschouwing mee vorm.

Onderzoekseenheid: Music & Drama

Looptijd: 2020 - 2022

Onderzoekers

Jelle De Grauwe