Vacatures in samenwerking met KU Leuven

LUCA School of Arts is een creatieve hub voor bijna 5.000 mensen: meer dan 4.000 studenten en 800 collega's. Aan hen biedt LUCA een onderwijs- en onderzoeksomgeving om hun creatief talent verder te ontplooien. Dat doen we via opleidingen hoger onderwijs in het brede domein van de kunsten, en via artistiek onderzoek. KU Leuven is voor LUCA de onderzoeksomgeving waarin het artistiek onderzoek is ingebed. Binnen de groep Humane Wetenschappen werd een geassocieerde Faculteit Kunsten opgericht, waar de onderzoekers in de kunsten lid van zijn. Bijna 150 docenten, postdocs, doctorandi en projectmedewerkers zijn aangesteld met een artistieke onderzoeksopdracht in audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, design, muziek, drama...

Vicedecaan en professor artistiek onderzoek

Locatie: meerdere locaties binnen LUCA
 

KU Leuven is voor LUCA de onderzoeksomgeving waarin het artistiek onderzoek is ingebed. Binnen de groep Humane Wetenschappen werd een geassocieerde Faculteit Kunsten opgericht, waar de onderzoekers in de kunsten lid van zijn. Bijna 150 docenten, postdocs, doctorandi en projectmedewerkers zijn aangesteld met een artistieke onderzoeksopdracht in audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, design, muziek, drama... De afgelopen jaren werden zo'n 50 doctoraten in de kunsten verdedigd, bijna 100 doctoraten zijn lopend. LUCA beschouwt het artistiek onderzoek als een continuüm van fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek, en beschikt daarvoor over zo'n 7 miljoen euro interne onderzoeksmiddelen, die een steeds succesvollere hefboom zijn voor het aantrekken van externe financiering (nationaal en internationaal).

De uitbouw van het artistiek onderzoek binnen de School of Arts en de universiteit gebeurt onder leiding van een vicedecaan. We zijn op zoek naar een senior artistiek onderzoeker die deze rol kan opnemen. Het betreft een mandaat van vier jaar, eenmaal verlengbaar tot acht jaar. Het is tevens de bedoeling dat de kandidaat eigen artistiek onderzoek doet binnen een van de onderzoekseenheden en onderwijsopdrachten opneemt binnen bachelor- en masteropleidingen.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Tijdens de eerste jaren van je aanstelling, focus je op de rol van vicedecaan. Je blijft evenwel artistiek onderzoek ontwikkelen, binnen het eigen specialisme, ingebed in een van de onderzoekseenheden van LUCA, waar je bijdraagt tot een specifieke onderzoekscluster:

 • Uitbouwen en coördineren van een team van doctorandi en postdoctoraal onderzoekers.
 • Aantrekken van externe onderzoeksfinanciering.
 • Onderzoeksresultaten vormgeven, ontsluiten en publiceren in relevante settings en kanalen.

Onderwijs

Naast je verantwoordelijkheden als vicedecaan blijf je ook bijdragen tot het onderwijs: ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs te bieden aan bachelor- en masterstudenten.

 • Onderwijsactiviteiten ontwikkelen binnen de context van onderzoeksgericht en -gebaseerd onderwijs.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.

Dienstverlening

 • Het onderzoeksbeleid van LUCA en de faculteit helpen uittekenen en realiseren in de rol van vicedecaan onderzoek (mandaat gedurende minstens vier jaar van bij de start van de aanstelling).
 • Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening met betrekking tot het eigen onderzoek en de eigen onderzoekseenheid.

Profiel

 • Je hebt een doctoraat in de kunsten of binnen een verwant domein.
 • Je hebt ervaring binnen het hoger kunstonderwijs en het artistiek onderzoek, bij voorkeur in een leidinggevende rol.
 • Je ontwikkelt een visie op de verdere uitbouw van het artistiek onderzoek binnen LUCA en KU Leuven, Vlaanderen en Europa.
 • Je bezit leiderschapscompetenties, organisatorische en didactische vaardigheden.
 • Je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen en te blijven werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
 • Je bent collegiaal ingesteld en in staat tot samenwerken.
 • Kennis van het Nederlands en Engels zijn vereist, in regel met de decretale voorwaarden voor het hoger onderwijs in Vlaanderen. Minstens ben je bereid om deze talen op korte termijn te leren.
 • Je bent loyaal ten aanzien de opdracht, missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts en KU Leuven.

Aanbod

Je werkt binnen een omgeving waar respect en integriteit onze basishouding definiëren, we duurzaamheid en diversiteit zien als een troef, en waar kwaliteit onze drijfveer is. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als een actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA en KU Leuven bieden een gecombineerde aanstelling als hoofddocent of hoogleraar (naargelang de ervaring en het profiel van de kandidaat), voor 90% binnen LUCA (OP3) en voor 10% binnen KU Leuven (ZAP). Van bij de start van je aanstelling neem je het mandaat op van vicedecaan onderzoek, voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Als vicedecaan geef je leiding aan de onderzoekshoofden en ben je lid van het directiecomité van LUCA, onder leiding van de decaan.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be).


Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij decaan Simon Van Damme (simon.vandamme@luca-arts.be) of algemeen beheerder Ilse Verschueren (ilse.verschueren@luca-arts.be). Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

De selectie op basis van academische merites wordt aangevuld met een beoordeling van de leiderschapscompetenties.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/01/2024 via onze online sollicitatietoepassing


Docent in interactieve en immersieve animatie (100%)

Locatie: Campus Genk
 

Het ontwikkelen, implementeren en coördineren van praktijkgericht artistiek onderzoek en onderwijstaken behoren tot de verantwoordelijkheden van deze positie. Je werkt in een veranderende animatiecontext waarbij het kunstonderwijs gevoed moet worden met innovatieve zienswijzen. Duurzaamheid, technologie en diversiteit zijn de basis voor onderwijs dat opleidt tot grensverleggende individuen. Zowel in een virtuele als in een digitale context is animatie er voor en van iedereen. Dit vraagt naar een nieuwe positie van het onderwijsprogramma en het onderzoek binnen animatie. De docent-onderzoeker zal werken in een sterk onderzoeks- en onderwijsteam met een diverse groep van externe en interne stakeholders op het vlak van interactieve en immersieve animatie. Een groot aantal belanghebbenden (kunstenaars, professionele filmmakers, onderzoekers) zal gebruik maken van onderwijs- en onderzoeksresultaten, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van expertise en onderzoek binnen animatie.

De animatie-industrie en het kunstonderwijs hebben dringend behoefte aan nieuwe, toekomstbestendige manieren van werken, reflecteren en creëren om de verdere ontwikkeling van onderzoek in televisie en film en hun industrie te inspireren, begeleiden en ondersteunen. 3D-animatie, XR, interactieve en meeslepende ervaringen, streamingdiensten vragen om een krachtige reactie van onderwijs en onderzoek. Globalisering dwingt ons opnieuw na te denken over wat het is om te werken als 'onafhankelijke' onderzoekers en kunstenaars in animatie of hoe we als verhalenvertellers en makers wereldwijd handelen met een lokale impact: vormen van samenwerking en de hernieuwde aandacht voor ethische en maatschappelijke aspecten van het maken en vertellen van verhalen hebben een sterke en groeiende impact. Responsible Design, Critical Making, samenwerking tussen kunst en wetenschap en transdisciplinaire benaderingen zullen helpen bij het conceptualiseren, het ontwikkelen en onderzoeken van alternatieven voor de nu nog dominante systemen in Animatie; het vormgeven en verspreiden van de nieuwe verhalen die worden opgeroepen nieuwe verhalen die nodig zijn; om alternatieve (hybride) vormen (2D, 3D, Stop Motion, Motion capture technologie, computer graphics en visuele effecten) en materialen; enz. met als doel innovatieve wegen te verkennen in het creëren en maken van ruimtelijke animatie en stop motion om de 'makers van de toekomst' op te leiden die het animatiedomein verder zullen ontwikkelen.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Het onderzoek van deze positie (50% van het takenpakket) ondersteunt de hoognodige transitie in de huidige animatiesector. Eén of meer van de volgende topics moet centraal zijn in jouw onderzoek en zodoende jouw onderwijsopdracht:

 • De animatie-industrie zal de komende jaren waarschijnlijk nog meer geglobaliseerd worden. Met meer en meer studio's en makers die over de grenzen heen werken, zullen we waarschijnlijk een grotere diversiteit aan stijlen, thema's en perspectieven in geanimeerde inhoud zien.
 • Naarmate de XR technologie zich blijft ontwikkelen, zullen we waarschijnlijk meer gesofisticeerde AI tools zien die animators kunnen helpen om meer realistische en complexe geanimeerde inhoud te creëren.
 • Creatieve technologieën hebben het potentieel om meer meeslepende en interactieve ervaringen voor kijkers te creëren, zodat zij nieuwe manieren kunnen verkennen en interageren met geanimeerde werelden. Dit zou kunnen leiden tot een nieuw tijdperk van verhalen vertellen waarin elementen van traditionele filmmaken, videospelletjes en andere interactieve media.

Als docent-onderzoeker leid je het onderzoek binnen een specifieke onderzoekscluster. 

 • Je bouwt en superviseert een team van doctoraatsstudenten en post-doctorale onderzoekers en je coördineert de gezamenlijke activiteiten van de cluster.
 • Je zoekt actief naar externe onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in relevante academisch-artistieke kanalen.
 • Je creëert, toont en stelt materiaal ten toon dat relevant is voor jouw onderzoeks- en onderwijsfocus.

Onderwijs

Onderwijstaken houden 50% van het takenpakket in:

 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden binnen het domein van Animatie. 
 • Ontwikkelen van onderwijsactiviteiten overeenkomstig de visie van de LUCA op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die LUCA aanbiedt.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.
 • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van Animatie, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. 

Dienstverlening

 • Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.

Profiel

 • Je hebt een gedegen achtergrond in animatie met kennis van en ervaring in onder andere stop-motion, ruimtelijke animatie, VR/XR, animatieproductie.
 • Je bent goed thuis in artistiek onderzoek animatie innovatie en/of making met affiniteit voor een animatie context.
 • Je hebt een doctoraat op een gebied dat relevant is voor digitale en ruimtelijke animatie en heeft een sterke visie op op waardengebaseerde transities met betrekking tot animatie en technologie.
 • Je beschikt over een sterk praktijkgericht onderzoeksdossiers, onderbouwd met een aantoonbare academisch en professionele reputatie.
 • Je hebt persoonlijk een praktijkgericht onderzoeksproject succesvol ontwikkeld.
 • Je hebt een relevant (inter-)nationaal netwerk, waaronder kennisorganisaties en de Animatie-industrie.
 • Je bent een teamplayer en een ervaren leider die diverse groepen van docenten/onderzoekers kan ondersteunen.
 • Je zal nauw samenwerken met de andere Inter-Actions onderzoekers, de coördinator, en de docenten van Animatie en andere onderwijsdepartementen. Je neemt actief deel aan het linken van onderwijs, onderzoek en curriculumontwikkeling, de dagelijkse operationele activiteiten, het ontwikkelen en verspreiden van state-of-the-art kennis, en studenten helpen onderzoeksvaardigheden te verwerven.
 • Je bent communicatief en kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij aanvang van de lesopdracht moet je de onderwijstaal beheersen op ERK-niveau B1. De bestuurstaal in LUCA is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of nog onvoldoende Nederlands kent, voorziet LUCA in een integratietraject met als doel om binnen de 5 jaar na aanstelling het Nederlands op ERK-niveau B2 te beheersen.
 • Je bent loyaal ingesteld en onderschrijft de opdracht, de missie, de visie en het beleid van LUCA.

Aanbod

Bij LUCA kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit onze basishouding definiëren, we duurzaamheid en diversiteit zien als een troef en kwaliteit onze drijfveer is. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

Je komt daarmee terecht in een stimulerende omgeving waarin we tal van mogelijkheden bieden om je eigen invulling te geven op je hoofdcampus in Genk of op één van de andere campussen van LUCA School of Arts. 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

LUCA biedt een voltijdse aanstelling (100%) van onbepaalde duur in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Daarnaast verwerf je het statuut van Bijzonder Gastdocent in de Kunsten. Met dit statuut kan je promotor zijn van doctoraten in de kunsten en als promotor projecten indienen bij interne fondsen van de KULeuven. Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be). De verwachte startdatum is 16/9/2024.


Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij onderzoekshoofd Niels Hendriks (niels.hendriks@luca-arts.be) en opleidingshoofd Dirk Reynders (dirk.reynders@luca-arts.be).

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/01/2024 via onze online sollicitatietoepassing. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be

Geïnteresseerden kunnen zich voormeerdere functies kandidaat stellen.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

1. een motivatiebrief

2. een curriculum vitae

3. een portfolio

4. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

5. een biosketch: een open tekst van maximaal twee bladzijden waarin je een synthese geeft van de essentie van je voorbije loopbaan en van je toekomstige plannen:

 • een eerste deel met de cruciale elementen uit je voorbije loopbaan, met aandacht voor hun belang en impact.
 • een tweede deel met de hoofdlijnen van je toekomstige activiteiten (met nadruk op de eerste 5 jaar)
 • een derde deel over je meerwaarde en kansen tot samenwerking ten aanzien van de bestaande entiteiten binnen LUCA School of Arts en KULeuven.

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier. Aan het gesprek gaat een interactieve workshop vooraf van maximum 30 minuten, die open staat voor de personeelsleden van LUCA.


Docenten Audiovisuele Kunsten (4 x 100%)

Locatie: campus Brussel of campus Genk
 

De opleiding Audiovisuele Kunsten wordt aangeboden op twee campussen, Genk en Brussel. LUCA Audiovisual Arts maakt deel uit van FilmEU (https://www.filmeu.eu/) waarin vier Europese instellingen voor hoger onderwijs samenwerken rond de gemeenschappelijke doelstelling om gezamenlijk hoogstaand onderwijs, innovatie en onderzoek op het multidisciplinaire gebied van film- en mediakunst te bevorderen. Dit nieuwe partnerschap zal ook internationale mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van film en mediakunst bieden. Het programma is ook een van de drie internationale partners die de internationale Engelstalige Master in Documentary Filmmaking DocNomads ontwikkelen en organiseren. De onderzoekseenheden Inter-Actions (Genk) en Intermedia (Brussel) coördineren het onderzoek en pleiten voor kritisch bewustzijn over artistieke praktijk en onderzoek.

De Audiovisuele industrie en het kunstonderwijs hebben dringend behoefte aan nieuwe, toekomstbestendige manieren van werken, reflecteren en creëren om de verdere ontwikkeling van onderzoek in televisie en film en hun industrie te inspireren, begeleiden en ondersteunen. Digitale technologieën, Artificial Intelligence, ontwikkelingen in (interactieve en digitale) materialen, maar ook de vernieuwde op de voorgrond tredende ethische en sociale aspecten van het maakproces en storytelling hebben een sterke en steeds groeiende impact. Verantwoord design, kritisch maken, kunst- en wetenschapssamenwerkingen en transdisciplinaire benaderingen zullen helpen bij het conceptualiseren, ontwikkelen en onderzoeken van alternatieven voor de nu nog dominante systemen in Televisie/Film; bij het vormen en verspreiden van de nieuwe narratieven waar er vraag naar is; bij het verkennen van alternatieve (hybride) formats en materialen; enz. met als doel innovatieve wegen te verkennen bij het creëren en maken, om de 'makers van de toekomst' op te leiden die het Televisie/Film-domein verder zullen ontwikkelen.

Film/Televisie zijn ook altijd geweldige media geweest om te inspireren of te gebruiken als instrument voor maatschappelijke en culturele veranderingen. Ze kunnen het publiek ook uiteenlopende emoties laten ervaren, hen blootstellen aan nieuwe perspectieven, en bovenal kunnen ze dienen als medium voor makers, producenten en communicatoren om bepaalde kwesties of oorzaken meer onder de aandacht te brengen, en te helpen de gedachten en gevoelens van mensen te veranderen rond bepaalde onderwerpen. Discussies over de impact van maatschappelijke en culturele veranderingen worden steeds belangrijker en urgenter. Gemeenschappen die de gevolgen van maatschappelijke en culturele veranderingen in hun dagelijks leven aan den lijve ondervinden, gebruiken ook sociale media, televisie en film als instrumenten om kwesties waarmee ze geconfronteerd worden te melden. Op die manier fungeren deze creaties als platformen voor activisme en maatschappelijke verandering, waarbij onderwerpen onder de aandacht worden gebracht waarvoor in de gangbare media vaak geen plaats is.

Wij zoeken een collega met een passie voor onderwijs, onderzoek en verspreiding van de kunst en wetenschap van de audiovisuele kunst. De docent-onderzoeker zal deel uitmaken van de afdeling Audiovisuele Kunst, die onderwijs en onderzoek verzorgt over het gehele audiovisuele medium - film en televisie, documentaire, experimentele film, augmented reality en nog veel meer. Het ontwikkelen, implementeren en coördineren van praktijkgericht artistiek onderzoek en onderwijstaken behoren tot de verantwoordelijkheden van deze positie. Hij/zij/zij werkt/en in een veranderende televisie- en filmcontext waarbij het kunstonderwijs gevoed moet worden met innovatieve zienswijzen. Duurzaamheid, technologie en diversiteit zijn de basis voor onderwijs dat opleidt tot grensverleggende individuen. Zowel in een virtuele als in een digitale context is televisie/film er voor en van iedereen. Dit vraagt naar een nieuwe positie van het onderwijsprogramma en het onderzoek binnen televisie/film.

Een groot aantal belanghebbenden (kunstenaars, professionele filmmakers, onderzoekers) zal gebruik maken van onderwijs- en onderzoeksresultaten, wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van expertise en onderzoek binnen film. Op bachelorniveau wordt van de docent-onderzoeker verwacht dat hij/zij bijdraagt aan de onderwijs- en examentaken van het curriculum. Hij/zij zal ook de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan onderwijs en examinering op postdoctoraal niveau (Master, PhD, Postdoctoraal) op zijn/haar vakgebied. De functie omvat een bijdrage aan de administratie van de activiteiten van de afdeling en van de faculteit in het algemeen. Meer informatie over de onderzoekseenheden Inter-Actions en Intermedia: https://gfk.kuleuven.be/english/research/research-unit-inter-actions/in… en https://gfk.kuleuven.be/english/research/research-unit-intermedia/inter…

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Het onderzoek van deze positie (50% van het takenpakket) ondersteunt de hoognodige transitie in de huidige audiovisuele sector. Wij zullen de succesvolle kandidaten ondersteunen bij de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma dat de bestaande sterke punten van het departement aanvult en versterkt. De onderzoeksfocus voor de positie is open, hoewel we een voorkeur hebben voor kandidaten die op een of meer van de volgende gebieden hebben gewerkt:

 • Televisie/Film & Digitaal en het technologische landschap
 • Televisie/Film & Sociaal en de Culturele Verandering
 • Film
 • Documentaire film
 • Experimentele film
 • Kunst & technologie (AR, VR, XR, ...) in de audiovisuele kunst
 • Narrativiteit (lineair, niet-lineair, ...) in de audiovisuele kunsten

De succesvolle kandidaat moet in zijn werk de relevantie van het door hem gekozen onderzoeksgebied hebben aangetoond.

Als docent-onderzoeker leid je het onderzoek binnen een specifieke onderzoekscluster:

 • Je bouwt en superviseert een team van doctoraatsstudenten en post-doctorale onderzoekers en je coördineert de gezamenlijke activiteiten van de cluster.
 • Je zoekt actief naar externe onderzoeksfinanciering.
 • Je publiceert in relevante academisch-artistieke kanalen.
 • Je creëert, toont en stelt materiaal ten toon dat relevant is voor jouw onderzoeks- en onderwijsfocus. 
 • Je creëert een internationaal en gerenommeerd netwerk van peers in onderzoek, onderwijs en audiovisuele kunsten. 

Onderwijs

Onderwijstaken houden 50% van het takenpakket in:

 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden binnen het domein van Audiovisuele Kunsten. 
 • Ontwikkelen van onderwijsactiviteiten overeenkomstig de visie van de LUCA op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die LUCA aanbiedt.
 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten.
 • Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen.
 • Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen.
 • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van audiovisuele kunsten, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. 

Dienstverlening

 • Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.

Profiel

 • Je hebt een solide achtergrond in artistiek onderzoek naar innovatie en/of het maken van audiovisuele kunst.
 • Je bent in het bezit van een doctoraat in een relevant domein.
 • Je beschikt over een sterk praktijkgericht onderzoeksdossiers, onderbouwd met een aantoonbare academisch en professionele reputatie.
 • Je hebt persoonlijk een praktijkgericht onderzoeksproject succesvol ontwikkeld.
 • Je hebt een relevant (inter-)nationaal netwerk, waaronder kennisorganisaties en de sector van audiovisuele kunsten.
 • Je bent een teamplayer en een ervaren leider die diverse groepen van docenten/onderzoekers kan ondersteunen.
 • Je zal nauw samenwerken met de andere onderzoekers, de coördinator, en de docenten van Audiovisuele Kunsten en andere onderwijsdepartementen. Je neemt actief deel aan het linken van onderwijs, onderzoek en curriculumontwikkeling, de dagelijkse operationele activiteiten, het ontwikkelen en verspreiden van state-of-the-art kennis, en studenten helpen onderzoeksvaardigheden te verwerven.
 • Afhankelijk van je profiel en onderzoeksgebied, zal je aangesteld worden in campus Brussel of Genk.
 • Je bent communicatief en kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij aanvang van de lesopdracht moet je de onderwijstaal beheersen op ERK-niveau B1. De bestuurstaal in LUCA is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of nog onvoldoende Nederlands kent, voorziet LUCA in een integratietraject met als doel om binnen de 5 jaar na aanstelling het Nederlands op ERK-niveau B2 te beheersen.
 • Je bent loyaal ingesteld en onderschrijft de opdracht, de missie, de visie en het beleid van LUCA.

Aanbod

Bij LUCA kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit onze basishouding definiëren, we duurzaamheid en diversiteit zien als een troef en kwaliteit onze drijfveer is. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. Je komt daarmee terecht in een stimulerende omgeving waarin we tal van mogelijkheden bieden om je eigen invulling te geven op je hoofdcampus in Genk, Brussel of op één van de andere campussen van LUCA School of Arts. 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

LUCA biedt een voltijdse aanstelling (100%) van onbepaalde duur in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Daarnaast verwerf je het statuut van Bijzonder Gastdocent in de Kunsten. Met dit statuut kan je promotor zijn van doctoraten in de kunsten en als promotor projecten indienen bij interne fondsen van de KULeuven.


Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be).

De verwachte startdatum is september 2024.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij onderzoekshoofd Inter-Actions Niels Hendriks (niels.hendriks@luca-arts.be), Intermedia Steven Devleminck (steven.devleminck@luca-arts.be), opleidingshoofd Audiovisuele Kunsten Genk Dirk Reynders (dirk.reynders@luca-arts.be) en Brussel Maarten Vanvolsem (maarten.vanvolsem@luca-arts.be). 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/01/2024 via onze online sollicitatietoepassing. Indien u problemen ondervindt met de online tool, gelieve een mail te sturen naar solliciteren@kuleuven.be. Geïnteresseerden kunnen zich voor meerdere functies kandidaat stellen.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

1. een motivatiebrief

2. een curriculum vitae

3. een portfolio

4. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

5. een biosketch: een open tekst van maximaal twee bladzijden waarin je een synthese geeft van de essentie van je voorbije loopbaan en van je toekomstige plannen: 

 • • een eerste deel met de cruciale elementen uit je voorbije loopbaan, met aandacht voor hun belang en impact 
 • een tweede deel met de hoofdlijnen van je toekomstige activiteiten (met nadruk op de eerste 5 jaar) 
 •  een derde deel over je meerwaarde en kansen tot samenwerking ten aanzien van de bestaande entiteiten binnen LUCA School of Arts en KU Leuven.

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier. Aan het gesprek gaat een interactieve workshop vooraf van maximum 30 minuten, die open staat voor de personeelsleden van LUCA.


Docent artistiek onderzoek in de beeldende kunsten (100%)
 

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA zit ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven en omvat het hele spectrum van vraaggestuurd tot autonoom artistiek onderzoek. Met meer dan 800 personeelsleden en 4000 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.800 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… De opleiding Beeldende Kunst van campus Sint-Lucas Gent vormt een bruisend en eigentijds kruispunt voor de ontwikkeling van kunst en ontwerp in het hart van de samenleving. De opleiding tot master in de Beeldende Kunsten kent drie afstudeerrichtingen (Vrije Kunsten, Grafisch Ontwerp en Textielontwerp) die gevoed worden door zeven ateliers: Schilderkunst; Grafiek en Tekenkunst; Sculptuur, Glas en keramiek; Mixed Media; Illustratie; Textielontwerp en Grafisch ontwerp. Ze worden ondersteund door een rist sterk uitgebouwde werkplaatsen. Onderzoekers op de campus komen samen in de onderzoekseenheid Image, die georganiseerd is rond drie speerpunten: studiopraktijken en -processen in kunst en ontwerp; beeld, woord en reflectief discours; en beeld en samenleving. De onderzoeksdynamiek wordt gevoed door zes onderzoeksclusters, onder impuls van docent-onderzoekers: Matter & Image; Art, Space & Sound; Art, Philosophy & Technology; Art, Imagination and Language; Fluid Futures en Art, Pedagogy & Society. We zoeken een docent-onderzoeker met een sterke expertise in artistiek onderzoek en een ruime theoretische achtergrond in de kunsten om de leerlijn Beeld & Onderzoek te versterken en te coördineren. Aangezien deze leerlijn gevoed wordt door de speerpunten in ons onderzoeksbeleid beogen we een collega met een breed en multi-inzetbaar perspectief die artistiek onderzoek kan aanjagen en promoten vanuit diverse disciplines en invalshoeken, in het bijzonder op het gebied van de speerpunten ‘Beeld, Woord en Discours’ en ‘Beeld en maatschappij’. Zij of hij kan aansluiten bij een bestaande onderzoekscluster of een nieuwe onderzoekscluster ontwikkelen. Qua onderwijs zoeken we een collega die kunstbeschouwing vlot met artistieke praktijk kan verbinden, vanuit een sterk beeldanalytisch vermogen, een ruime ervaring met artistiek schrijven en spreken en/of kritische positioneringen ten aanzien van het actuele kunst- en ontwerpveld. Sterk organisatorisch vermogen is een must. Ervaring met diverse kunstpraktijken/ateliers en een actieve rol in de kunstwereld zijn grote troeven.

Website van de eenheid

Onderzoek

Je onderzoek houdt 50% van je opdracht in.

 • Je onderzoek vertrekt vanuit een beschouwende praktijk maar is gericht op het ontwikkelen van de kunsten en het onderzoek in de kunsten. De wisselwerking tussen theorie en praktijk, artistieke actie en reflectie, kunsthistorische of cultuurkritische analyse en actuele posities in het kunstenveld zitten in de kern van je onderzoeks-DNA. Daarbinnen heb je een eigen focus die je in de toekomst verder wil ontwikkelen in aansluiting op een of meerdere speerpunten van de onderzoekseenheid. Tijdens je sollicitatie licht je de plannen toe die je daarvoor hebt en beargumenteer je hoe ze de eenheid versterken en verrijken. Je kan daarbij toenadering zoeken tot de bestaande onderzoeksclusters of een nieuwe met specifieke focus voorstellen.
 • Je superviseert een team van doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers waarmee je de onderzoekscluster verder uitbouwt, in goed collegiaal overleg met collega-promotoren. 
 • Je geeft (mee) leiding aan een bestaande of eigen onderzoekscluster vanuit een stimulerende en dynamische houding. Daarbij zoek je ook samenwerkingsmogelijkheden op met collega’s in de naburige onderzoeksclusters en praktijkateliers. Als zodanig draag je bij aan de uitbouw en profilering van het onderzoeksprogramma van de eenheid Image op de Gentse campus en van LUCA School of Arts in het algemeen. Je neemt vanuit je leidinggevende rol in een cluster ook vertegenwoordigende en adviserende taken waar in structuren van LUCA School of Arts.
 • Je neemt initiatieven en draagt bij aan initiatieven die het onderzoek van de eenheid stutten of profileren en je bevordert de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs op de campus.
 • Je zoekt actief naar externe onderzoeksfinanciering en zoekt hierbij ook samenwerkingen op.
 • Je publiceert en deelt je onderzoeksproces en -resultaten op erkend kwalitatieve platformen van artistieke en academische aard. 
 • Je creëert een wisselwerking tussen ontwikkelingen in je onderzoek en je onderwijsopdracht.
 • Je bouwt een (internationaal) toonaangevend netwerk van peers uit in onderzoek, onderwijs en het kunstenveld dat je genereus deelt met collega’s in LUCA School of Arts.
Onderwijs

Je onderwijs houdt 50% van je opdracht in – een mindering tot minimaal 30% in functie vanartistieke loopbaanontwikkeling is bespreekbaar.

 • Je coördineert de leerlijn Beeld & Onderzoek en staat in voor haar verdere ontwikkeling en praktische organisatie. Deze leerlijn introduceert de studenten in het proces en de logica van artistiek onderzoek en experiment als motor van hun eigen praktijk, in diverse disciplines in de beeldende kunsten. Als docent-onderzoeker ben je daarom thuis in het artistiek onderzoek in de beeldende kunsten en de kritische debatten daarover. Je doet dat vanuit een open houding die artistieke creativiteit stimuleert, met een grondige kunsttheoretische basis en een scherpe beeldanalytische blik. Je bent in staat om de wisselwerking tussen theorie en praktijk te bevorderen binnen de leerlijn, in overleg met diverse collega’s en onderzoekers.
 • Je verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen de leerlijn Beeld & Onderzoek. 
 • Je begeleidt masterscripties in de beeldende kunsten en bent bereid om mee te werken aan andere componenten van de masteropleiding waarin je expertise en ervaring inzetbaar zijn. 
 • Je zet je in voor de campus als een stimulerende artistieke leeromgeving en bent betrokken bij (extra-curriculaire) activiteiten die er opgezet worden (lezingen, expo’s, scriptie-event..).
 • Je onderwijs is onderzoeksgebaseerd en onderzoeksgericht in overeenstemming met de visie van LUCA School of Arts op hoogstaand academisch onderwijs. Je zoekt actief naar manieren om je onderwijs vanuit je onderzoek te actualiseren en te vernieuwen. Je ontwikkelt daartoe onderwijsactiviteiten en pedagogische werkvormen op maat van het studentenpubliek en je biedt studiebegeleiding vanuit een engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. 
Dienstverlening

Maatschappelijke, wetenschappelijke en internedienstverlening behoren tot de opdracht van elke docent-onderzoeker.

Profiel

 • Je beschikt over een doctoraat in de kunsten of relevant voor de kunsten.
 • Je hebt een sterke theoretische basis en een solide ervaring in het artistieke onderzoek, zoals blijkt uit je academische onderzoeksdossier en/of uit je portfolio als actor in het kunstenveld. Je hebt daarbij een sterkte ontwikkeld rond beeldanalyse, de dialoog tussen woord en beeld in artistieke praktijken annex kritische reflectie en/of in eigentijdse artistieke positioneringen.
 • Je bent erg geboeid door de wisselwerking tussen artistieke praktijk en theoretische reflectie en je wordt uitgedaagd door de vraag om daarvoor nieuwe vormen te bedenken en creëren.
 • Je houdt ervan ontwikkelingen bij anderen te stimuleren, zowel in een pedagogische context als onderzoekmatig, en je beschikt over aantoonbare kwaliteiten voor academisch onderwijs.
 • Je houdt van zelfstandig werken in teamverband en hebt een talent voor actueel leiderschap. 
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, gaat actief op zoek naar samenwerkingen en beschikt over een groeiend (internationaal) netwerk dat relevant is voor de beeldende kunst.
 • Je bent communicatief en je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij aanvang van de lesopdracht moet de docent-onderzoeker de onderwijstaal beheersen op ERK-niveau B1. De bestuurstaal in LUCA is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of nog onvoldoende Nederlands kent, voorziet LUCA in een verplicht integratietraject met als doel om binnen de 5 jaar na aanstelling het Nederlands op ERK-niveau B2 te beheersen.
 • Je bent loyaal aan de opdracht, de missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts.

Aanbod

Bij LUCA School of Arts kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit de basishouding definiëren. We zien duurzaamheid en diversiteit als een troef, met kwaliteit als drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. Je komt daarmee terecht in een stimulerende omgeving waarin we tal van mogelijkheden bieden om je talenten te ontplooien en invulling te geven op je hoofdcampus in Gent of op één van de andere campussen voor beeldende kunst van LUCA School of Arts.

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

We bieden een voltijdse aanstelling (100%) van onbepaalde duur in het vacante ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Daarnaast verwerf je het statuut van Bijzonder Gastdocent in de Kunsten. Met dit statuut kan je promotor zijn van doctoraten in de kunsten en als promotor projecten indienen bij interne fondsen van de KU Leuven. Meer informatie over de loonschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be). De verwachte startdatum is 16/9/2024.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij hoofd van onderzoekseenheid Image Prof. dr. Tom Van Imschoot (tom.vanimschoot@luca-arts.be) en bij opleidingshoofd van Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent Prof. dr. Bert Vandenbussche (bert.vandenbussche@luca-arts.be). 

Solliciteren kan tot en met 02/01/2024. Wie problemen zou ondervinden met de online tool, gelieve een mail te sturen naar solliciteren@kuleuven.be

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

1. een motivatiebrief

2. een curriculum vitae

3. een portfolio

4. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

5. een biosketch: een open tekst van maximaal twee bladzijden waarin je een synthese geeft van je voorbije loopbaan en je toekomstige plannen, met volgende elementen:

• een eerste deel met de cruciale elementen uit je voorbije loopbaan, met aandacht voor hun belang en impact;

• een tweede deel met de hoofdlijnen van je toekomstige activiteiten (met nadruk op de eerste 5 jaar)

• een derde deel over je meerwaarde en kansen tot samenwerking ten aanzien van de bestaande entiteiten binnen LUCA School of Arts en KU Leuven.

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op basis van het dossier. Aan het gesprek gaat een interactieve workshop vooraf van maximum 30 minuten, die open staat voor de personeelsleden van LUCA School of Arts. De workshop laat kandidaten toe om de kern van hun artistieke en academische expertise, motivatie en toekomstvisie in een vorm naar keuze (bv. lecture-performance) toe te lichten. De kandidaten wordt gevraagd om zich daarbij een fictief publiek van masters voor te stellen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be


Docent Beeldende kunsten - sculptuur, glas & keramiek (100%)

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA zit ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven en omvat het hele spectrum van vraaggestuurd tot autonoom artistiek onderzoek. Met meer dan 800 personeelsleden en 4.000 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.800 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… De opleiding Beeldende Kunsten van campus Sint-Lucas Gent vormt een bruisend kruispunt voor de ontwikkeling van kunst en ontwerp in het hart van de eigentijdse samenleving. De opleiding tot master in de Beeldende Kunsten kent drie afstudeerrichtingen (Vrije Kunsten, Grafisch Ontwerp en Textielontwerp) die gevoed worden door zeven ateliers: Schilderkunst; Grafiek en Tekenkunst; Sculptuur, Glas en keramiek; Mixed Media; Illustratie; Textielontwerp en Grafisch ontwerp. Ze worden ondersteund door een rist sterk uitgebouwde werkplaatsen. Onderzoekers op de campus komen samen in de onderzoekseenheid Image, die georganiseerd is rond drie speerpunten: studiopraktijken en -processen in kunst en ontwerp; beeld, woord en reflectief discours; en beeld en samenleving. De onderzoeksdynamiek wordt gevoed door zes onderzoeksclusters, onder impuls van docent-onderzoekers: Matter & Image; Art, Space & Sound; Art, Philosophy & Technology; Art, Imagination and Language; Fluid Futures en Art, Pedagogy & Society. We zoeken een gepassioneerde docent-onderzoeker met een artistieke praktijk in de vrije kunsten die sterk geprikkeld wordt door de wisselwerking tussen vrije kunsten en ontwerp en de mix van conceptuele reflectie, materialiteit en technologie. Qua onderzoek zoeken we een collega die een aansturende rol kan opnemen in de cluster ‘Matter & Image’, en die zo het speerpunt ‘Studiopraktijken en -processen in kunst en ontwerp’ versterkt. Een grondige expertise over hedendaagse ontwikkelingen op het snijvlak van kunst en ontwerp (bv. vanuit duurzaamheid, nieuwe materiële cultuur, technologische ontwikkelingen, posthumanisme…) en een fascinatie voor hoe experimenten in de kunst ontwerpmatige processen vernieuwen, zijn een must. Qua onderwijs zoeken we een collega die het vrije kunsten-atelier Sculptuur, Glas en Keramiek kan versterken en er avontuurlijke beeldprocessen in de hogere jaren kan begeleiden vanuit een grondige materiaal-technologische kennis en conceptuele reflectie. Het onderzoek vormt hier een gist voor onderwijs. Interdisciplinariteit en affiniteit met andere ateliers zijn een troef.

Website van de eenheid

Onderzoek

Je onderzoek houdt 50% van je opdracht in.

 • Je zelfstandige artistieke onderzoek zet in op de wisselwerking tussen vrije kunst en ontwerp, vanuit een eigen praktijk. Het is gericht op de exploratie van vruchtbare sporen tussen beide. Vernieuwende processen en praktijken in kunst en ontwerp vormen de kern van je interesse, in aansluiting op het betreffende speerpunt van de eenheid. Vanuit je relatie tot vrije kunst, toegepaste kunst of ontwerp ontwikkel je een eigen focus die je tijdens je sollicitatie toelicht en beargumenteert. Zowel onderzoek naar de eigenschappen en werking van materialen als reflectie en bevraging van ambachtelijkheid en een filosofische of maatschappelijke insteek kunnen de basis van je onderzoekspoor vormen.
 • Je geeft leiding aan de onderzoekscluster Matter & Image vanuit een stimulerende houding die gericht is op samenwerking. In je verhouding tot artistiek en ontwerpmatig onderzoek is daarom grote nieuwsgierigheid naar materiaal-technisch experiment aanwezig, naast ruimte voor theoretische reflectie (van kunsthistorische, filosofische, culturele of ecologische aard). Vanuit je artistieke en kritische bevraging van de relatie tussen beeld, materie en technologie ontwikkel je ook samenwerkingsverbanden met collega’s in de naburige onderzoeksclusters. Als zodanig draag je sterk bij aan de uitbouw van het onderzoeksprogramma van de eenheid.
 • Je superviseert een team van doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers waarmee je je onderzoekscluster verder uitbouwt, in goed collegiaal overleg met collega-promotoren.
 • Je zoekt actief naar externe onderzoeksfinanciering en zoekt hiervoor samenwerkingen op.
 • Je creëert werk, stelt tentoon, publiceert en deelt processen die je onderzoek communiceren op relevante artistieke en academische platformen. 
 • Je creëert een wisselwerking tussen ontwikkelingen in je onderzoek en je onderwijsopdracht.
 • Je bouwt een internationaal toonaangevend netwerk van peers uit in onderzoek, onderwijs en in je eigen beeldende kunstpraktijk. 
Onderwijs

Je onderwijs houdt 50% van je opdracht in – een mindering tot minimaal 30% in functie van artistieke loopbaanontwikkeling is bespreekbaar.

 • Je verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein van de beeldende kunsten, meer specifiek in het atelier Sculptuur, glas en keramiek van de academische opleiding tot bachelor en master Beeldende Kunsten van campus Sint-Lucas Gent. Je ontwikkelt daartoe onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding en vernieuwende pedagogische werkvormen op maat van het studentenpubliek van de Beeldende Kunsten en met een sterk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. 
 • Je begeleidt masterproeven in de beeldende kunsten, in maar ook buiten voornoemd atelier, zowel voor het artistieke als het reflectieve luik. 
 • Je onderwijs is onderzoeksgebaseerd en onderzoeksgericht in overeenstemming met de visie van LUCA op academisch onderwijs. Je zoekt actief naar manieren om je onderwijs vanuit je onderzoek te actualiseren en te vernieuwen.
Dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening (als kunstenaar, lesgever of onderzoeker) en het opnemen van verantwoordelijkheden in de eigen organisatie behoren tot de opdracht van elke docent.

Profiel

 • Je beschikt over een doctoraat in de kunsten of relevant voor de kunsten. 
 • Je hebt een solide achtergrond in het maken van beeldende kunst en onderzoek in de kunst, zoals mag blijken uit een sterk portfolio en/of onderzoeksdossier in het relevante vakgebied.
 • Uit je artistieke portfolio en je academische onderzoeksdossier blijken een grondige expertise en praktijkervaring met sculptuur, glas en keramiek in het algemeen en inzake de verhouding tussen kunst en ontwerp en/of beeld en materie in het bijzonder.
 • Je houdt ervan ontwikkelingen bij anderen te stimuleren, zowel in een pedagogische context als onderzoekmatig, en je beschikt over aantoonbare kwaliteiten voor academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je houdt van zelfstandig werken in teamverband en hebt een talent voor actueel leiderschap. 
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, gaat actief op zoek naar samenwerkingen en beschikt over een groeiend (internationaal) netwerk dat relevant is voor de beeldende kunst.
 • Je bent communicatief en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs. Bij aanvang van de lesopdracht moet de docent-onderzoeker de onderwijstaal beheersen op ERK-niveau B1. De bestuurstaal in LUCA is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of nog onvoldoende Nederlands kent, voorziet LUCA in een verplicht integratietraject met als doel om binnen de 5 jaar na aanstelling het Nederlands op ERK-niveau B2 te beheersen.
 • Je bent loyaal aan de opdracht, de missie, visie en het beleid van LUCA School of Arts.

Aanbod

Bij LUCA School of Arts kom je terecht in een omgeving waar respect en integriteit de basishouding definiëren. We zien duurzaamheid en diversiteit als een troef, met kwaliteit als drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. Je komt daarmee terecht in een stimulerende omgeving waarin we tal van mogelijkheden bieden om je talenten te ontplooien en invulling te geven op je hoofdcampus in Gent of op één van de andere campussen voor beeldende kunst van LUCA School of Arts.

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. We verwelkomen daarom alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

We bieden een voltijdse aanstelling (100%) van onbepaalde duur in het vacante ambt van docent (barema 528) waarbij een vaste benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Daarnaast verwerf je het statuut van Bijzonder Gastdocent in de Kunsten. Met dit statuut kan je promotor zijn van doctoraten in de kunsten en als promotor projecten indienen bij interne fondsen van de KU Leuven. Meer informatie over de loonschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be). De verwachte startdatum is 16/9/2024.

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij hoofd van onderzoekseenheid Image Prof. dr. Tom Van Imschoot (tom.vanimschoot@luca-arts.be) en bij opleidingshoofd van Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent Bert Vandenbussche (bert.vandenbussche@luca-arts.be).  

Solliciteren kan tot en met 02/01/2024. Wie problemen zou ondervinden met de online tool, gelieve een mail te sturen naar solliciteren@kuleuven.be

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

1. een motivatiebrief

2. een curriculum vitae

3. een portfolio

4. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

5. een biosketch: een open tekst van maximaal twee bladzijden waarin je een synthese geeft van je voorbije loopbaan en je toekomstige plannen, met volgende elementen:

• een eerste deel met de cruciale elementen uit je voorbije loopbaan, met aandacht voor hun belang en impact;

• een tweede deel met de hoofdlijnen van je toekomstige activiteiten (met nadruk op de eerste 5 jaar)

• een derde deel over je meerwaarde en kansen tot samenwerking ten aanzien van de bestaande entiteiten binnen LUCA School of Arts en KU Leuven.

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste sollicitatiegesprek vindt plaats met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op basis van het dossier. Aan het gesprek gaat een interactieve workshop vooraf van maximum 30 minuten, die open staat voor de personeelsleden van LUCA School of Arts. De workshop laat kandidaten toe om de kern van hun artistieke en academische expertise, motivatie en toekomstvisie in een vorm naar keuze (bv. lecture-performance) toe te lichten. De kandidaten worden gevraagd zich daarbij een fictief publiek van masters voor te stellen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be