LUCA Muziek stelt met trots "T𝐲𝐩𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐦𝐮𝐳𝐢𝐞𝐤!" voor. Deze publicatie is ondertussen de vierde editie van 'Muziekpedagogiek in beweging'.
 

Inhoud

Woord vooraf - Marc Erkens, muziekverteller
Inleiding - Adri de Vugt & Thomas De Baets
1 Muzikaal luisteren - Mathias Moors
2 Van luisterverschil naar luisterbereidheid - Paul Craenen
3 Muziekdiscours en de inclusieve instrumentles - Lieven Van Ael
4 Lichamelijkheid in muziekonderwijs - Melissa Bremmer & Luc Nijs
5 Improvisatie als 'collaborative practice' - Filip Verneert
6 De muziekleraar als persoon - Adri de Vugt
7 De muziekleraar als musicus - Adri de Vugt
8 Muziek maken als 'school' maken - Wiebe Koopal

Organisatie

LUCA School of Arts en het Koninklijk Conservatorium Den Haag
 

Spread the word